Kontroversiell asfaltfabrikk ønsker to ekstra år med drift

NCC vil drifte asfaltfabrikken i to år fremover.
nyheter

NCC søker kommunen om utvidet driftstillatelse for den mobile asfaltfabrikken på Olavsvern til 10. mai 2019.

De søkte i utgangspunktet om to år, men tillatelsen de fikk i mai gjaldt bare ut 2017.

Som betingelse for å utvide driftstillatelsen, må det utarbeides reguleringsplan for Olavsvern.

NCC viser til at Olavsvern Group AS nå har startet arbeidet med privat forslag til regulering av Olavsvern og til støymålingene som er gjennomført.