Kvinne (52) dømt for Nav-bedrageri

Ei 52 år gammel kvinne fikk utbetalt over 150.000 kroner fra Nav som hun ikke hadde krav på. Nå er hun dømt.

NAV. Illustrasjonsfoto.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I løpet av en periode på et og et halvt år fikk kvinnen urettmessig utbetalt totalt 154.193 kroner i gjenlevendepensjon, uten at hun meldte fra til Nav om at hun i samme periode hadde inntektsøkning.

Den siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett, og samtykket i at saken ble avgjort ved en tilståelsesdom. Retten finner det bevist at siktede forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun handlet grovt uaktsomt i og med at hun burde ha satt seg inn i informasjonen hun fikk fra Nav.

Vanligvis vil en slik overtredelse, med tanke på beløpets størrelse, straffes med ubetinget fengsel. Men på bakgrunn av kvinnens tilståelse, samt lang saksbehandlingstid, mener retten at straffen skal settes til samfunnsstraff.

Kvinnen dømmes til 36 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 24 dager.