Vil at denne veien skal bli kommunal

Veivesenet vil gjøre denne Ramfjord-veien kommunal, men kommunen krever da at den oppgraderes.

Vegkrysset ved Hundbergan. Foto: Marius Fiskum  Foto: Marius Fiskum

nyheter

Statens vegvesen har vedtatt at veiarm av E8 fra Sandvikeidet-Ramfjordnes til Olavsvern omklassifiseres til kommunal vei.

Tromsø kommune stiller ifølge et notat fra veivesenet krav til målinger og oppgradering av veien før overtakelse, men går ikke imot en omklassifisering til kommunal vei.

– Oppgradering som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i NA-Rundskriv 97/13 (tekniske krav, red.anm.), kan imidlertid ikke gis som tilskudd, heter det i notatet.