Omgjør vedtak etter saksbehandlingsfeil

Konstituert byggesakssjef Sissel Henriksen omgjør fradelingsvedtaket for eiendommen «Haug» etter en saksbehandlingsfeil.

FRIOMRÅDE: Statsbygg solgte nylig dette friområdet (innenfor de lilla strekene), øst for Kongsberg Spacetec ved Prestvannet, for 1,5 millioner kroner.   Foto: Knut Berg Jenssen / Eie

nyheter

«Haug» er Statsbygg-tomta iTromsø omtalte i forrige uke etter at to familier kjøpte friområdet for 1,5 millioner kroner.

KJØPTE FRIOMRÅDE: Søknaden om fradeling må behandles på nytt etter saksbehandlingsfeil. 

 

I september godkjente kommunen fradeling av den 5,5 måls store tomta, med en halvpart hver til kjøperne. Nå viser det seg at kommunen selv, som eier av naboeiendom og dermed nabo til den fradelte tomta, ikke ble varslet før fradelingssøknaden ble sendt.

– At alle naboer ikke er varslet før vedtaket ble truffet er en feil som tilsier at vedtaket må anses ugyldig, da naboene verken fikk anledning til å komme med merknader til tiltaket før vedtak ble truffet, eller kopi av vedtaket med underretning om klageadgang, skriver byggesakssjefen.

Dermed mener byggesakssjefen det foreligger en ubehandlet søknad. Før søknaden kan behandles på nytt, må naboer varsles og gis en frist på to uker for å komme med merknader.