Enige om fire felt på Stakkevollveien

Kommunen, fylkeskommunen og veivesenet er nå enige om å bygge fire felt på Stakkevollveien.

FIRE FELT: Stakkevollveien skal få en betydelig oppgradering. Når den er ferdig vil det bli to kollektivfelt, gang og sykkelvei, samt fortau i tillegg til den vanlige bilveien.   Foto: Per Eliassen

nyheter

I en pressemelding skriver kommunen at partene har presentert ulike forslag for profilen på Stakkevollveien. De tre etatene er nå enige om å bygge en ny firefelts vei langs Stakkevollveien, og sier seg fornøyd med enigheten.

– Det viktigste for oss nå har vært å komme til en enighet, sånn at veien kan bygges, sier ordfører Kristin Røymo i en pressemelding.


Reagerer på Stakkevollvei-planene: – Man trenger ikke grøntarealer midt i en firefeltsvei

Høyres Øyvind Hilmarsen mener det er rart at plener og trær blir prioritert foran bilister i planene for den nye Stakkevollveien.


Plass til alle

Det nye forslaget til vei gir både kollektivfelt og kjørefelt i begge retninger. Dessuten er det funnet plass til en gang- og sykkelvei som skal romme syklister og gående på vestsiden av veien. Det blir også et fortau på østsiden.

– Dette resultatet er langt bedre enn dagens løsning, uansett hvilken reisemåte trafikanten velger: Kjøre, ta bussen, sykle eller gå. Vi har jobbet lenge for å komme fram til dette kompromisset, og er svært fornøyd med å nå kunne lande en løsning, uttaler regionveisjef Torbjørn Naimak i pressemeldingen.


Vil ha enveiskjøring på Stakkevollveien

Statens vegvesen anbefaler enveiskjøring på Stakkevollveien.


Må dele felt

For å gi den nye Stakkevollvegen to kollektivfelt, skal syklistene og fotgjengerne dele en gang- og sykkelvei i stedet for å få hver sine separate felt.

– Både syklister, fotgjengere og kollektiv får det bedre enn i dag. Nå skal også endringene langs de andre veitraseene mellom sentrum og Breivika ses i sammenheng med denne endelige løsningen for Stakkevollveien, sier Røymo.

Ifølge pressemeldingen mener fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, at det er en god idé.

– Nå gir vi myke trafikanter en langt mer innbydende og farbar vei. I vinterbyen Tromsø er det like viktig å sikre at bussen kommer seg raskt fram. Det har stor betydning for Tenk Tromsø, og den fremtidige metroringen, at vi nå får kollektivfelt i begge retninger langs Stakkevollveien, sier Prestbakmo.

Administrasjonen i Tromsø kommune skal legge fram saken til endelig politisk behandling i november. Saken skal opp i kommunestyret 22. november.


Slik vil de gjøre Tromsø til en «smart by»

Hvordan skal Tromsø bli en smartere by innenfor infrastruktur, design og helse?