Mann (57) frifunnet for å ha tatt med sag på kafé

Brukte sagen for å skjære ned rikuler i Folkeparken i forkant av kaféturen.

Kafe 103 i Grønnegata  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det var i mai mannen ble oppdaget med en sammenleggbar tursag, med et knivblad på 17 cm, på Kafé 103, og ble tiltalt etter straffeloven «for på et offentlig sted ha båret kniv eller lignende skarpt redskap som var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse».

Mannen fikk i utgangspunktet et forelegg på 5.000 kroner for forholdet, som han ikke vedtok, og måtte dermed møte i retten denne uken hvor erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

 Aktor på sin side la ned påstand om bot på 6.000 kroner, saksomkostninger og inndragelse av nevnte tursag.

I retten forklarte 57-åringen at han hadde brukt sagen tidligere samme dag for å skjære ned rikuler i Folkeparken, men traff en venn på veien og de dro sammen for å spise frokost på kafeen.

Parallelt med dette fikk politiet tips om narkotikasalg i kafeen og rykket ut, og selv om de ikke fant narkotika på tiltalte, fant de sagen. Tiltalte mente han hadde god grunn til ha med seg sagen og at det dermed ikke var straffbart.

Retten fant det uomtvistet at tiltalte bar en skarp gjenstand på offentlig sted, men diskuterte grundig spørsmålet rundt om han hadde et aktverdig formål med å bære på sagen.

Retten fant det heller ikke relevant om det i utgangspunktet er lov å ta ned rikuler fra trær i Folkeparken, og la tiltaltes forklaring om at uthuling av rikuler var en hobbysyssel han har drevet med i mange år til grunn i sin avgjørelse.

I domsavsigelsen heter det:

«Retten kan ikke se at det ut fra bevisførselen kan anses som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har båret sagen til også andre mål, for eksempel for å forsvare seg eller bruke den i kriminell virksomhet. Etter dette har tiltalte ikke gjort seg skyldig i en straffbarhandling, og han frifinnes også for inndragning av sagen».