Sterkt resultat for Sparebanken i tredje kvartal

Fredag presenterte Sparebanken Nord-Norge regnskapet per tredje kvartal 2017. Tallene viser et driftsresultat før skatt på 1.254 millioner kroner, 55 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

GODE TALL: Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, opplever gode tider i banken. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Dette er et solid resultat, og det kommer som en konsekvens av en tydelig plan fra konsernets side. Vi har fokusert på det vi kan, nemlig å drive finansvirksomhet i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i et presseskriv.

Tror på fortsatt vekst i nord

I følge konsernsjefen er vekstutsiktene for nordnorsk økonomi fortsatt gode.

– Veksten i Nord-Norge skyldes i all hovedsak to forhold; sterke eksportnæringer og betydelige private og offentlige investeringer i bygg og anlegg. Den bebudete kronestyrkingen, som ville rammet eksportnæringene, har ikke slått til. Vi tror den positive utviklingen vil fortsette i 2018.


SpareBank 1 Nord-Norge - resultat per 3. kvartal 2017
  • (tall i parentes er tilsvarende periode i 2016):
  • Resultat før skatt 1.254 millioner kroner (1.199 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt 1.016 millioner kroner (985 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,8 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 358 millioner kroner (393 millioner kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 9 % (6,3 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,6 % (11,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (15,1 %)
 

Fisk, reiseliv og boligbygging

Janson nevner fisk og reiseliv som gode temperaturmålere.

– Vi ser at fisk blir viktigere og viktigere for Nord-Norge og utgjør nå 60 prosent av landsdelens totale eksport. Samtidig fortsetter veksten innenfor turisme, og vi ser en jevn økning i antall gjestedøgn i alle tre fylkene.

Også når det gjelder boligbygging skiller Nord-Norge seg ut.

– Aktiviteten innenfor bygg og anleggsektoren er fortsatt på et høyt nivå, og selv om veksten er blitt redusert er den høyere i nord enn i resten av landet, sier Janson.