Sterkt resultat for Sparebanken i tredje kvartal

Fredag presenterte Sparebanken Nord-Norge regnskapet per tredje kvartal 2017. Tallene viser et driftsresultat før skatt på 1.254 millioner kroner, 55 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

GODE TALL: Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, opplever gode tider i banken. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Dette er et solid resultat, og det kommer som en konsekvens av en tydelig plan fra konsernets side. Vi har fokusert på det vi kan, nemlig å drive finansvirksomhet i Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i et presseskriv.

Tror på fortsatt vekst i nord

I følge konsernsjefen er vekstutsiktene for nordnorsk økonomi fortsatt gode.

– Veksten i Nord-Norge skyldes i all hovedsak to forhold; sterke eksportnæringer og betydelige private og offentlige investeringer i bygg og anlegg. Den bebudete kronestyrkingen, som ville rammet eksportnæringene, har ikke slått til. Vi tror den positive utviklingen vil fortsette i 2018.


SpareBank 1 Nord-Norge - resultat per 3. kvartal 2017
  • (tall i parentes er tilsvarende periode i 2016):
  • Resultat før skatt 1.254 millioner kroner (1.199 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt 1.016 millioner kroner (985 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,8 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 358 millioner kroner (393 millioner kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 9 % (6,3 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,6 % (11,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (15,1 %)
 

Fisk, reiseliv og boligbygging

Janson nevner fisk og reiseliv som gode temperaturmålere.

– Vi ser at fisk blir viktigere og viktigere for Nord-Norge og utgjør nå 60 prosent av landsdelens totale eksport. Samtidig fortsetter veksten innenfor turisme, og vi ser en jevn økning i antall gjestedøgn i alle tre fylkene.

Også når det gjelder boligbygging skiller Nord-Norge seg ut.

– Aktiviteten innenfor bygg og anleggsektoren er fortsatt på et høyt nivå, og selv om veksten er blitt redusert er den høyere i nord enn i resten av landet, sier Janson.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter