Ingen sparer mer til pensjon enn tromsøfolk

Danske Bank har rush av kunder som vil ha pensjonsavtaler.

pensjon: Stadig flere kunder ønsker å sikre egen pensjonsalder og jakter løsninger, sier banksjef i Danske Bank, Kenneth Alexandre. FOTO: JOHN STRANDMO 

nyheter

En fersk undersøkelse Danske Bank har gjennomført, viser at byens innbyggere starter tidlig med pensjonssparing og av den grunn også tror at de vil få en god hverdag som eldre.

De ivrigste

Ifølge banksjef Kenneth Alexandre er faktisk folk i nord langt bedre enn resten av landet når det gjelder å sikre egen alderdom.

En av årsakene ligger i at bankene nå tilbyr boligrente på under 2 prosent. Det betyr at kundene har mer å rutte med og at en del av pengene går til å trygge alderdommen.

Samtidig konstaterer Alexandre at kundene – faktisk bare fire av ti – har oversikt over hva de får utbetalt ved oppnådd pensjonsalder. Det er langt dårligere enn i våre naboland hvor de spurte har en langt bedre kontroll enn her på berget.

Sammenlignet med fjoråret, har Danske Bank en økning på over 60 prosent hva angår kunder som rådfører seg rundt ulike pensjonsavtaler.

En gavepakke

– Fra månedsskiftet sparkes århundrets viktigste spareform i gang. Da igangsettes Individuell pensjonssparing (IPS) hvor kunden kan sette av inntil 40.000 kroner i året til fremtidig egenpensjon. Gulroten er at du får en direkte skattefordel på 24 prosent av avsatt beløp – maksimum 9.600 kroner.

Kenneth Alexandre ser på IPS som en forlengelse av ungdommens BSU og kan benyttes fra 34–67 år.

Langt bedre

– Ser vi på sparebeløpet og skattefradraget, er dette den beste ordningen myndighetene har igangsatt. Selv om siste krone ikke kan tas ut før fylte 80 år, vil pengene bli et viktig bidrag til de fremtidige, offentlige løsningene, tror Alexandre.

– Som bank vil vi følge opp den store interessen som er blant kundene.

– Her vil jeg trekke fram at halvparten av kvinnene i undersøkelsen sier at de er bekymret for sin økonomiske situasjon som pensjonist. Og med tanke på at ni av ti minstepensjonister er kvinner, er de nye spareløsningene ideelle – fordi du både sparer og får en skattefordel, sier Kenneth Alexandre.