Dette skal bompengene finansiere

Dette er de 45 forskjellige tiltakene som skal gi nullvekst i biltrafikken.

  Foto: Frank R. Roksoy

pluss

1. Kollektivfelt i Tromsdalen

Bygge cirka 300 meter kollektivfelt langs Bruvegen, og gi bussen bedre framkommelighet på den eksisterende vegen og i krysset ved bruhodet.