Flere sykehjemsavdelinger isolert etter hissig noroutbrudd

18 beboere ved Sør-Tromsøya sykehjem har fått påvist det svært smittsomme noroviruset.

ØNSKER IKKE BESØK: For å begrense smitten, ber enhetsleder Eva T. Olsen ved Sør-Tromsøya sykehjem pårørende om å heller ringe enn å komme på besøk i helgen. 

noroviruset
  • Noroviruset er en magetarminfeksjon, som også går under kallenavnet "omgangssyke", som er ekstremt smittsomt – om du smittes, er det høy sannsynlighet for at du blir syk.
  • Viruset er svært motstandsdyktig mot inaktivering ved frysing, oppvarming til 60 grader, rengjøring med klor og alkohol samt vanlige rengjøringsmidler.
  • Norovirus smitter lett og smitter på flere måter. I institusjoner det vist at varigheten av norovirus-utbrudd forkortes dersom tiltak iverksettes tidlig i forløpet.
  • Det viktigste enkelttiltaket er isolering av den eller de som er syke.
  • Pleiepersonell må bruker hansker og frakk, og skal ikke håndtere matvarer.
  • Personale som har vært syke, bør vente til 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før de gjenopptar arbeidet.
  • Kilde: Norsk Helseinformatikk
nyheter

Sykehjemmet består av i alt ni avdelinger, eller bogrupper. Så langt er tre av disse isolert etter et utbrudd av omgangssyke blant beboerne.

– Da de første begynte å bli syke, tok vi prøver som vi sendte til UNN for analyse. I dag fikk vi svar. Det dreier seg om norovirus, sier enhetsleder Eva T. Olsen.

Holder beboerne inne

Ifølge Olsen har sykehjemmet siden sykdomsutbruddet jobbet godt med forebyggende tiltak.

– Det innebærer at vi holder både pleierne og beboerne inne på bogruppene, og at vi bringer alt de trenger til døren og henter det som skal ut, forklarer hun.

– Vi er i tillegg opptatt av å ha gode rutiner for håndtering a smittetøy og annet smittefarlig materiale, legger fag- og kvalitetskoordinator Elisabeth Meløy til.

Beboere og ansatte rammet

Det er to dager siden det første sykdomstilfellet. Så langt har 18 av i alt 90 beboere blitt syke. Viruset har også rammet en liten gruppe ansatte.

– Noen er gjennom den verste fasen allerede og er på bedringens vei, sier Olsen.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen er informert om utbruddet. Hun forteller at man ved sykehjem og sykehus er særlig opptatt av å begrense slike utbrudd, ettersom gamle og syke mennesker kan bli langt sykere enn andre.

– Eldre er for eksempel mer sårbare for dehydrering som følge av diare og oppkast, forklarer hun.

Ber pårørende ringe

Norovirus er ifølge kommuneoverlegen ekstremt smittsomt.

– Derfor oppfordrer vi nå til litt mindre besøk i helgen enn vanlig. Selv om man har gode rutiner på plass og informerer om smittefare og forebyggende tiltak til dem som kommer, skal det veldig lite til for at smitten sprer seg, sier hun.

– Vi kan ikke nekte noen å besøke sine kjære, men egentlig ønsker vi minst mulig besøk fordi vi ennå jobber med å holde smitten i sjakk. Jeg håper at pårørende har forståelse for det og kanskje heller ringer for å snakke med sine enn å komme innom, sier Olsen.

Det er ikke bare på Sør-Tromsøya at omgangssyken har meldt sin ankomst i Tromsø. Også ved barnehager, skoler og i vikarbyråer merker man det.

– Det er den tiden på året. Det eneste som hjelper om man vil unngå å bli syk, er god håndhygiene. Vask hendene godt etter toalettbesøk, før du skal spise og når du kommer hjem etter å ha vært ute blant folk, sier Kristoffersen.