Venstre støtter masterutdanning i luftfart ved UiT

I sitt alternative statsbudsjett går Venstre inn for masterprogram i luftfartsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet. I tillegg vil de gi mer penger til vitensentrene.

GÅR FOR NYTT UIT-FAG: Venstres førstekandidat i Troms, Morten Skandfer og partileder Trine Skei Grande under valgkampen i Tromsø i august. Nå foreslår partiet masterutdanning i luftfart ved UiT.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Jeg er glad for partiet sentralt har tatt hensyn til forslaget fra Troms Venstre om masterutdanning i luftfart ved UiT, og går inn for oppstartsmidler, sier Morten Skandfer, som var partiets førstekandidat i Troms under stortingsvalget.

LES OGSÅ: Regionråd vil ha luftfarts-master på UiT

Viktig fagtilbud

Han mener en slik utdanning er viktig for både samferdsel og næringsliv i landsdelen, og viser til at UiT har stått på for å få et slikt fagtilbud.

– UiT-ledelsen har jobbet målrettet for dette. En slik masterutdanning vil være viktig for reiseliv og turisme, forskning, innovasjon og transport. Det vil representere et nytt høykompetent og profilert fagtilbud ved UiT, som passer inn i teknologimiljøet som allerede finnes der.

I sitt alternative budsjett går Venstre også inn for å øke støtten til de regionale vitensentrene med ti millioner kroner. Det hilser Skandfer velkommen, med tre års styretid i Nordnorsk Vitensenter bak seg.

Ikke kontroversielt

– Vitensentrene illustrerer mye av vår politikk og utgjør en viktig del av kjeden fra barn/unge til innovasjon og nye arbeidsplasser. Det handler om å støtte opp om nysgjerrighet innen naturfagene, og gi viktige opplevelser knyttet til forskning og energikunnskap disse aldersklassene.

– Tror du Venstre får gjennomslag for sine budsjettforslag?

– Dette er tiltak som også langt på vei støtter regjeringens egen satsing på utdanning, forskning, innovasjon og nytt næringsliv. Det er ikke kontroversielt og bidrar til å styrke regjeringens egen satsing på verdiskapning i fremtiden.

LES OGSÅ: Venstre vil ha mer skattelette

Gjennomslag viktig

Morten Skandfer mener Venstres gjennomslag for sine budsjettforslag kan få betydning for et eventuelt regjeringssamarbeid.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse om vi skal gå inn i regjeringen. Vi skal tenke oss godt om og ta en grundig prosess internt i partiet i første omgang. Det er viktig å se hvor stort gjennomslag vi får i budsjettforhandlingene, og hvor stort avtrykk Venstre får på regjeringens budsjett.

Største løft på fire år

I dag utgjør den statlige støtten til Vitensenteret i Tromsø 35 prosent av budsjettet eller 5,9 millioner kroner.

– Siden det er ti regionale vitensentre satser jeg på at vi få én million kroner. De fire siste årene har tilskuddet vært indeksregulert med 2,6-2,7 prosent i året. Hvis dette går igjennom får vi et skikkelig tilskuddshopp. Vi har to prosjekt vi vil bruke de ekstra midlene på; det ene er programmering og koding i skolen hvor Norge ligger langt etter land det er naturlig å sammenligne seg med, det andre til tidlig innsats og lage undervisningsopplegg for barnehager og småtrinnet, sier Marienborg.