Statsansatte får mer fleksibel arbeidstid

Kommunal- og moderniseringsministeren har kommet til enighet med fagforbundene.

FORHANDLINGSPARTENE: (Fra venstre) Egil André Aas, leder for LO Stat, Pål Arnesen, leder for YS Stat, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Anders Kvam, leder for Akademikerne Stat og Petter Aaslestad, leder for Unio Stat.   Foto: KMD

nyheter

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Den nye avtalen utvider den ytre rammen for arbeidstid, som angir når arbeidstakere kan jobbe etter eget ønske. Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 på kvelden. Dette opplyser regjeringen i en pressemelding.

Erstatter 41 år gammel avtale

– Jeg er svært glad for at vi har blitt enige med hovedsammenslutningene om mer fleksibel arbeidstid i staten, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidstakerne skal ikke arbeide mer, men i stedet få anledning til å arbeide på en mer fleksibel måte. Avtalen er en prøveordning som skal evalueres. Dagens avtale er fra 1976, og arbeidslivet har endret seg betydelig siden den gang, opplyser regjeringen.

– Mange ønsker mer fleksibilitet for å få hverdagen til å gå opp med jobb og familieliv. Samtidig har flere mulighet for å jobbe hjemmefra. Med den nye avtalen kan man starte tidligere på jobb for å gå tidlig hjem, eller jobbe hjemmefra på kveldstid dersom man selv ønsker det, utdyper ministeren.

Tillit til den enkelte arbeidstaker

Arbeidsmiljøloven åpner for at ansatte etter eget ønske kan arbeide også i tidsrommet 21-23, dersom dette er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sanner berømmer partene for et konstruktivt samarbeid.

– Jeg har tillit til at den enkelte arbeidstaker selv kan vurdere å arbeide fleksibelt når det passer. Arbeidsgiver bør ikke forhindre fleksible løsninger som ansatte selv ønsker. Samtidig har jeg respekt for at LO har ønsket å prøve ut en mer fleksibel arbeidstidsordning, og at vi derfor gjennomfører en prøveordning som skal evalueres, uttaler statsråden.