Kommunestyret

Bompenger vedtatt – nå kan forhandlingene med staten begynne

Etter en flere timer lang debatt, gikk kommunestyret, med unntak av Frp, Høyre og KrF, inn for en bompengeavtale i Tromsø.
nyheter

Saken som tidligere hadde et bredt flertall i kommunestyret, slo tirsdag store sprekker. Da trakk Høyre og KrF seg fra det brede politiske flertallet for bompengepakken, dagen før saken skulle behandles i kommunestyret.

Årsaken var at de ikke fikk gjennomslag for en ny Kvaløyforbindelse via Håkøya, istedenfor Selnes.

Høyre og KrF er likevel fremdeles for å innføre en bompengeløsning, og stemte for alternative forslag som også innebærer bompenger for Tromsø, men med andre prioriteringer.

– Trasé underordnet

Bompengesaken har så langt blitt politisk behandlet ikke mindre enn 41 ganger, i byråd, kommunestyre, komiteer og formannskap siden første behandling vinteren 2014.

Onsdag fikk bompengesaken sin endelige behandling i kommunestyret. Neste steg er at kommunen skal i forhandlinger med staten om en byvekstavtale, som vil kunne føre til omfattende statlig finansiering av samferdselsprosjekt i Tromsø.

– Det viktigste er å løse samferdselsutfordringer, trasé er underordnet. Derfor synes jeg det er dumt at Høyre har trukket seg. Kanskje risikerer vi ingen løsning for Kvaløya, og køene vil fortsette. Kanskje blir det som Ramfjorden. Her må man lære av egne feil, sa Aps Brage Larsen Sollund i debatten.

– Vi vil forsettet å jobbe for en byvekstavtale. Vi gambler ikke med Tromsøs fremtid, vi vil løse problemene vi står overfor, påpekte Sollund.

Periode på 15 år

I møtet tok politikerne stilling til flere momenter i saken. Kommunestyret godkjente bompengeutredningen utarbeidet av Statens vegvesen. De vedtok også prising på bompengene. Bompengene skal koste 30 kroner i rushtid, og 10 kroner utenom rushtid.

Innkrevingsperioden er foreslått på 15 år, med mulighet på forlengelse dersom staten krever det. Kommunestyret vedtok også at de ønsket at Kvaløyforbindelsen skal prioriteres tidligere enn hva som er foreslått av administrasjonen.

Stridens kjerne handler om hvilke prosjekter som skulle være med i porteføljen som skal legges til grunn som forhandlingsgrunnlag med staten. Her vedtok flertallet en Kvaløyforbindelse via Selnes, mens Høyre og KrF ville ha en Kvaløyforbindelse via Håkøya.

Frp ønsket ikke noe bompengeavtale i det hele og store, men ønsket likevel en Kvaløyforbindelse via Håkøya.

 

– Vil ikke bryte valgløfte

Erlend Svardal Bøe (H) fortalte fra talerstolen at Høyre ikke lenger vil kunne delta i forliket, så lenge Håkøy-alternativet ikke får gjennomslag.

– Høyre ønsker å være med på å realisere store samferdselsløft for kommunen vår, selv om vi ikke kan være enig i alt som vedtas i denne saken her i dag og helheten i det endelig forslaget som med all sannsynlighet går gjennom. Vi vil ikke bryte valgløftet vi ga til velgerne om at vi ville gå for Håkøya, sa Bøe.

Jonas Stein (V) kritiserte Høyre for å trekke seg, og for å foreslå et alternativ uten økonomisk inndekning.

– Håkøyforbindelsen vil gi en økt investeringskostnad på nesten tre milliarder kroner. Det er en betydelig økt kostnad, uten at de har økt inndekningen. Hvorfor er ikke Høyre ærlig på hvem som skal ta de ekstra kostnadene, spurte Stein.

– Umulig

KrF forklarte at elementer som kom fram i forhandlingene gjorde at de ville trekke seg.

– Vi er for en slik avtale, og mener det er nødvendig. Det vi ikke har tro på, er at den nye forbindelsen skal være forbeholdt utelukkende buss, sykkel og gange. Det gjør det umulig for oss å delta og gjorde det enda mer umulig å gå for forslaget, sa Helga Marie Bjerke.

Høyres tidligere byrådsleder, Øyvind Hilmarsen, argumenterte for å forbli ved forliket.

– Jeg skulle ønske Høyre kunne stå i forliket. Jeg mener det er brede forlik som gjør at man lykkes med store samferdselsprosjekt. Men jeg forstår at enkelte har valgt å gå ut, når man ikke får gjennomslag, påpekte Hilmarsen.

Han endte opp med å stemme for forslaget til Høyre, men da det ikke fikk flertall, stemte han for det helhetlige forslaget til Ap, SV, Rødt, Sp, Venstre og MDG. Resten av Høyre stemte ikke for flertallsforslaget, etter at deres forslag falt.