Finnmark trekker seg fra forhandlingene med Troms

Finnmarks ultimatum førte til brudd i forhandlingene om et nytt storfylke.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Forhandlingene har foregått de siste ukene. De skulle etter planen legge fram et omforent dokument for de to fylkestingene, som skulle behandles på møte i desember. Slik blir det ikke. Onsdag var siste dag med forhandlinger, og partene klarte ikke å komme til enighet.

Årsaken er at de ikke ble enige om hvordan representasjonen i en fellesnemnd skulle se ut. Finnmark vil ha en garanti om lik representasjon i fellesnemnda, mens Troms ved fylkesrådsleder ikke vil gi en slik garanti før mandatet til fellesnemnda er klar.

Dette er fellesnemnda

Fellesnemnda er organet som skal lede sammenslåingsprosessen av de to organisasjonene, og skal blant annet jobbe med det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett for det første driftsåret til den nye fylkeskommunen.

I inndelingsloven står det at fellesnemnda bør speile innbyggertallet i de enkelte kommuner eller fylkeskommuner.

Det ønsker ikke Finnmark. Mens forhandlingene ennå pågikk, sa fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik til iTromsø:

– Vi synes liketallsprinsippet (i fellesnemnda) er et grunnleggende prinsipp for å bli anerkjent som likeverdig part i forhandlingene. Det er et viktigere prinsipp enn at Troms har større befolkningstall. Det er viktig fordi dette er en skjør prosess, sier Vassvik.

Til tross for bruddet i forhandlingene, vil sammenslåingen likevel bli gjennomført, ettersom reformen er vedtatt i Stortinget.

Ultimatum

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, mener situasjonen er uholdbar.

– Årsaken er at Finnmark setter som et ultimatum at vi skal ha like mange representanter i fellesnemnda. Fra mitt ståsted er det helt uholdbart å forlange at vi skal være like parter, mens vi ikke har avklart rammene for fellesnemnda, sier han.

Ørnebakk mener det er uklart hva bruddet vil bety.

– Om saken nå sendes til departementet for avgjørelse, eller hva som nå vil skje, er ikke klart. Det må fylkestinget involveres i, sier han.

– Utrolig vanskelig å forstå

Ørnebakk er tydelig fortvilet etter bruddet i forhandlingene.

– Jeg synes det er utrolig vanskelig å forstå at det på den ene siden blir sagt at vi må vi bruke mer tid, mens på den andre siden gjelder ikke det representasjon i fellesnemnda. Det er uforståelig for meg.

iTromsø meldte tidligere i dag om at det var enighet i forhandlingene om navnevalg, og at navnet på den nye regionen skulle bli «Troms og Finnmark» eller «Finnmark og Troms». Men formelt sett er det ikke lenger noen enighet om noen ting, og ingen dokument blir levert fra forhandlingene.

– Vi foreslo å formelt enes bare et minimum av de tingene vi var enig om, som antall representanter i det fremtidige fylkestinget og navn. Men det var ikke aktuelt, sier Ørnebakk.