Kraftig nedgang på rypefangsten i Troms

En foreløpig opptelling viser en kraftig nedgang av rypefangsten i Troms, målt mot fjorårets tall.

Kraftig nedgang: De fleste småviltjegerne i Troms går på jakt etter ryper. Her ei fjellrype på sensommeren, sett på vei opp på Store Blåmann. Foto: Christina Svanstrøm 

nyheter

Det viser fangststatistikken fra Statskogs rypeterreng landet rundt etter årets tre første jaktuker. Over 80 prosent av rypene som blir skutt i hele jaktsesongen felles i denne perioden.

– Nedgangen er ønsket og kommer fordi vi har begrenset jakttrykket. Antallet skutte liryper i Troms er nesten halvert. Fjellrypefangsten er i mindre grad berørt av reguleringene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Takseringsresultat og jaktstatistikk ga ikke grunnlag for tilsvarende regulering i Nordland. Årets tall indikerer en betydelig økning i rypefangsten.

Regulerer jakttrykket

Statskog ønsker å gi flest mulig jegere mulighet til å jakte innenfor rammen av bærekraftig forvaltning. Årets regulering er fokusert rundt antallsbegrensning. Til grunn ligger beregninger fra taksering og høstingstall over tid.

– Vi har lagt om forvaltningen fra og med høstens rypejakt. I store områder er jakta selvregulerende, fordi områdene er vanskelig tilgjengelig for jegerne. I andre områder har vi begrenset antallet jaktdager, sier Breisjøberget.

Fungerer

De foreløpige tallene for jakta viser at reguleringene fungerer etter intensjonen

– Å styre antallet som jakter i et terreng er det mest treffsikre reguleringstiltaket vi kan bruke der vi lokalt har en for lav kyllingproduksjon, sier Breisjøberget.