Siste innstilling er klar: Anbefaler PCI-senter i Bodø

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, vil be styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland og styreleder Marianne Telle.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Ved forrige styremøtet ble PCI-saken utsatt ytterligere en gang. Denne gangen grunnet det styret mente var mangelfullt saksframlegg. Det ble blant annet etterlyst risikoanalyse av hvordan etableringen ville påvirke behandlingstilbudet i Finnmark og i sørlige deler av Nordland (for abonnenter.

Risikoanalysen var klar 30. november. Arbeidsgruppen, som er utført av en uavhengig, eksternt sammensatt gruppe, anbefaler PCI-senter i Bodø, men krever samtidig at det etableres ekstra stillinger ved UNN.

Arbeidsgruppen peker på følgende to mulige alternativer:

  1. Det bør opprettes en PCI-virksomhet ved NLSH med mål om et døgnbasert akuttilbud på sikt. Dette vil gi et mer likeverdig behandlingstilbud til befolkningen i Nordland og på Helgeland. En absolutt forutsetning for dette alternativet er at hjertemiljøet på UNN styrkes tilstrekkelig til at det kan delta aktivt i oppbyggingen av tilbudet i Bodø. Det betyr at man må opprette ekstra stillinger på UNN kombinert med krav om at de deltar i kompetanseoppbyggingen i Bodø, og det betyr at Helse Nord må akseptere at det i oppbyggingsperioden (3–5 år) kan være lavere driftsinntekter knyttet til invasiv kardiologi ved UNN.
  2. Dersom styrets vedtak ikke gir tilstrekkelig trygghet for slik langsiktig satsning både ved NLSH og ved UNN, anbefales ikke opprettet et PCI-tilbud ved NLSH. Uten styrking av miljøet ved UNN er faren stor for at ressursene spres for tynt og at det dermed kan bli et dårligere tilbud til hele regionens befolkning.

Arbeidsgruppen trekker også fram i sin konklusjon at «hjertepasienter i Helse Nord får en god behandling før sykehus og etter sykehus. Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud når tid er kritisk».

– Tilfreds

Videre mener de at etablering av PCI-senter i Bodø er trygt og gjennomførbart, gitt forutsetningene som de kommer med. 13. desember skal igjen styret ta stilling til et eventuelt PCI-senter i Bodø.

Her kan du lese hele risikoanalysen.

– Risikoanalysen styret har bedt om er gjennomført. Jeg er tilfreds med at det er foreslått risikoreduserende tiltak som understøtter min innstilling. Jeg ber styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, til beste for våre pasienter, administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.


PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no

Reaksjoner

Debatten omkring etableringen av et eventuelt PCI-senter i Bodø har skapt sterke reaksjoner. En rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere har gått ut og argumentert for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø.

Helse Nord-styret skulle allerede i februar behandle saken, men grunnet sterke reaksjoner ble de enige om å utsette behandlingen av PCI-saken. Helse Nord håpet å få fremmet saken i stytemøtet 14. juni, men da ble det igjen utsatt grunnet at arbeidet ikke var ferdig.

I oktober ble, som nevnt ovenfor, saken utsatt nok en gang grunnet det styret mente var et mangelfullt saksframlegg.