– NRK bommer på målgruppa

Norsk-finsk forbund ble invitert til lansering av det nye nettstedet NRK Kvensk på onsdag, men de vil ikke delta.

KRITISK TIL NRK: Nils Petter Pedersen, leder i Norsk-finsk forbund, er kritisk til NRKs nye nettsatsing NRK Kvensk. – NRK treffer ikke hele målgruppa når de skriver på norsk og kvensk, men ikke på finsk, sier han.   Foto: Privat

NRK Kvensk
  • NRK har lagt ned den tolv minutter lange ukentlige radiosendingen på kvensk og finsk for Troms og Finnmark.
  • Onsdag den 13. desember lanseres nettstedet NRK Kvensk som skal erstatte radiosendinga.
  • Norsk-finsk forbund mener at nysatsinga ekskluderer norskfinner ved å skrive utelukkende på norsk og kvensk.
nyheter

– Det er tydelig allerede i navnevalget at norskfinner ekskluderes, sier forbundsleder Nils Petter Pedersen.

Ved årsskiftet la NRK ned Finsksendinga, en ukentlig radiosending med nyheter om og for kvener og norskfinner. Onsdag 13. desember presenteres erstatningen i form av nettstedet NRK Kvensk som skal publisere videojournalistikk og artikler på norsk og kvensk. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kommer til lanseringa i Tromsø, men det gjør altså ikke Norsk-finsk forbund.

Delt språksyn

Nils Petter Pedersen vil ikke delta på lanseringen fordi planene for NRK Kvensk ikke inkluderer norskfinner.

– NRK har ikke fått med seg at kvener og norskfinner har delt syn på språkspørsmålet. Som norskfinner har vi finsk som vårt minoritetsspråk og vi mener at NRK bør skrive saker på finsk i tillegg til norsk og kvensk, sier han.

Målgruppa for Finsksendinga var hele den finsktalende befolkningen i Nord-Norge, men nå oversees norskfinnene, mener Pedersen.

– Den nye nettsatsingen forholder seg kun til den kvenske delen av befolkningen, og bommer dermed på deler av målgruppa, sier han.

LES OGSÅ: Europarådet frykter for framtiden til det kvenske språket

God erstatning

Tone Kunst, NRK-sjef i Nord-Norge, bekrefter at skriftspråket for NRK Kvensk vil være norsk og kvensk.

– NRK har et ansvar for å gi et tilbud på kvensk, men ikke på finsk, sier Kunst.

Hun påpeker at nettstedet foreløpig er i startgropa og håper at nysatsinga vil bli et produkt som også norskfinner vil ha.

– Vi mener at det nye tilbudet er mye bedre enn den tolv minutter lange radiosendingen som har gått én gang i uka. NRK Kvensk vil nå mange flere og vi mener det er en riktig prioritering for framtida, sier Kunst.

Glemmer de eldre

Ivar Johnsen, generalsekretær i Norske Kveners Forbund, er positiv til at det nå skal satses mer på innhold rettet mot barn og unge, men er kritisk til at radiosendinga legges død.

– For mange kvener, og da spesielt de eldre som ikke er nettbrukere, betyr nedleggelsen av radiokanalen at de mister muligheten til å bli oppdatert på kvenskrelaterte nyheter på sitt eget språk, sier Johnsen og legger til at forbundet vil kjempe for å få tilbake en radiosending på kvensk.