Troms får fast mobbeombud

Nå innføres en fast ordning med fylkesvise mobbeombud.

TILTAK MOT MOBBING: Stortingsrepresentantene Kristian P. Wilsård (Frp) og Kent Gudmundsen (H) mener fylkesvise mobbeombud vil gjøre det lettere for ofre å ta kontakt.  Foto: Presse

nyheter

Troms fylke deltok i pilotprosjektet, som nå blir en fast ordning i arbeidet mot mobbing.

– Erfaringene fra pilotprosjektet her i Troms er så gode at vi nå utvider ordningen med mobbeombud til hele landet. Veldig mange i Fremskrittspartiet har kjempet politisk for å komme mobbing på skolen til livs, et mobbeombud er ett steg på veien, sier stortingsrepresentant Kristian P. Wilsgård (FrP) i et presseskriv.

Omfattende satsing

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) mener tiltaket vil bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage uten mobbing.

Med fylkesvise mobbeombud ønsker politikerne å skape forutsetninger for gode lokale løsninger, samt gjøre det enklere for mobbeofre og deres familier å ta kontakt.

– Det er allerede igangsatt flere omfattende tiltak mot mobbing. Blant annet trådte en ny mobbelov i kraft i høst, og vi gjennomfører nå en omfattende kompetansesatsing der flere hundre skoler og barnehager over hele landet deltar sammen med sine respektive kommuner, sier han.

Starter allerede i barnehagen

Det er tatt inn flere hensyn med innføringen av den nye ordningen. Ett av dem er at det mobbeforebyggende arbeidet skal starte allerede i barnehagen.

– Mobbing kan i verste fall ødelegge liv. Som samfunn må vi gjøre alt i vår makt for å unngå at barn og unge blir mobbet, eller blir mobbere. Et mobbeombud løser kanskje ikke alle problemer, men gjort riktig vil det utgjøre en vesentlig forskjell på den enkelte skole, sier Wilsgård.