Slik vil den nye Verftstomta se ut

Redusert parkeringsareal, justerte byggehøyder, bevaring av Slippen og større vern av de historiske delene er noe av endringene for den nye bydelen.

FORSLAG: Slik ser en av tegningene til LPO arkitekter ut for Verftstomta. Her har man ivaretatt Slippen i sin helhet samt at man har økt høydene noe mot brua som vil redusere støy og forurensning inn mot det man kaller for gårdsrommet mellom bolig- og næringsbyggene. ILLUSTRASJON: LPO 

nyheter

Tirsdag kveld inviterte Vervet, som er ansvarlige for utbyggingen og endringen av den gamle Verftstomta, til folkemøte på Verdensteateret. Målet var å opplyse om de endringene som LPO arkitekter har gjort i plantegningene for området.

Prosjektplanene har hatt en lang vei å gå fra de først ble lansert på midten av 2000-tallet. Blant andre har Riksantikvaren hatt innsigelser mot prosjektet – som mente prosjektet var for dominerende og inngrep for mye overfor blant annet de verneverdige bygningene rundt Skansen.

Les også: Godkjente planene i 2015

I ettertid er det gjennomført en rekke møter som har ført fram til en enighet. Etter at LPO arkitekter tidligere presenterte et forslag har det vært gjort endringer, og de endringer fører til at en ny reguleringsplan for området må godkjennes.

Omreguleringsplanen skal nå ut på høring, og fristen for å uttale seg er fredag.

Les også: MDG om sentrum: - Parkeringsplasser dreper

VIL BEVARE: Under folkemøtet kom det fram at man i større grad enn tidligere vil bevare noe av den 170 år gamle industrihistorien som har funnet sted på tomten. Dette bildet illustrerer noe av gjenstandene man kan bevare og restaurere, og det ble også sagt at man ønsket å benytte materialer som glass, treverk, betong og stål. ILLUSTRASJON: LPO 

 

Vil bygge 420 boliger

– De gamle tegningene hadde en del problematiske ting ved seg, som vi foreslo å rette opp i. Det har vi nå gjort, og det dreier seg om følgende ting: Vi skal bevare det gamle maskinverkstedet, det vil bli et betydelig større vern av de historiske delene – og da særlig Slippen, vi har endret ytre kvartal og kaikanten slik at det henger mer sammen, vi har en etasje mindre parkering, hotellet vil bli noe høyere inn mot brua og det er flere boliger enn planlagt.

Les også:Avviser klage fra naboer til utbygging på skipsverftstomta

Det sier sivilarkitekt og partner i LPO, Lars Haukland, under presentasjonen.

Det betyr 420 boliger, 6000 kvadratmeter til næring og servering og 18.000 kvadratmeter til hotell (som vil ligge nærmest byen og brua). Det vil også bli en barnehage i gårdsrommet mellom boligene på kaikanten og boligene mot brua. Og etasjene på boligblokkene vil variere fra fire til åtte etasjer.

Sommer 2017: Rivingen av verftet i gang

SKISSE: Slik vil arealene bli fordelt om det planforslaget som LPO arkitekter har lagt fram til høring går igjennom. ILLUSTRASJON: LPO 

 

Planlagt ferdig i 2026

– Dette blir en helt ny bydel, som vi ønsker skal forbindes godt med resten av sentrum. Samtidig vil vi ta vare på det historiske og fornye området. Det mener vi at vi får til med å ha et større vern av det gamle der slippen blir bevart i sin helhet. Vi vil lage dette til en variert by som ikke er bygd i ett, men som man kan se har vokst fram over tid, og som vi vil være til glede i mange år fremover, sier Haukland og poengterer at han gjerne vil ha alle ideer på bordet.

– Vi vil at alle som mener noe om dette skal si sin mening, og derfor sendes det også ut på høring. Dette skal bli en del av det moderne Tromsø, og vi vet at mange har et engasjement for utviklingen av Verftstomta.

Les også: «Transformering av verftstomta – tør vi tenke større?»

Og hvis alt går etter planen starter de første byggetrinn allerede sommeren 2018, som da er restaurering av Slippen, maskinverkstedet og de gamle portene. Deretter vil kaipromenaden med boligene stå for tur, før hotellet har en byggestart høsten 2019. Barnehagen og parkeringen bygges etter planen i 2021, før boligene mot brua og ytterst på kaia ferdigstilles i 2016. Så går alt etter planen vil den nye bydelen være ferdig om ni år.

HOLDT PRESENTASJON: Sivilarkitekt og partner i LPO, Lars Haukland, sa under presentasjonen på Verdensteateret at han ønsket at alle som har ideer og tanker og prosjektet uttaler seg nå som omreguleringsplanen er sendt ut på høring. FOTO: SILJE LØVSTAD THJØMØE