Staten ber kommuner skaffe jodtabletter i tilfelle atomulykker – slik er situasjonen i Tromsø

Staten mener faren for atomulykker har økt og at landets kommuner bør ha jodtabletter klare dersom en ulykke inntreffer.

NOK i Tromsø: Trond Brattland, avdelingsdirektør ved helse- og omsorgsavdelingen i Tromsø kommune, har god oversikt over tilgangen på jodtabletter i Tromsø. Her i forbindelse med en annen sak. foto: Carina Hansen 

nyheter

Større trafikk med atomdrevne fartøyer, eldre kjernekraftverk og økt terrorfare har gjort utslipp av radioaktivitet mer sannsynlig enn før, mener norske myndigheter, ifølge NRK.

– Vi vil at kommunene skal bestille jodtabletter slik at de er nær befolkningen, dersom det skulle bli behov for dem, sier Svein Lie i Helsedirektoratet.

Tablettene kan hindre kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge om de tas med en gang og senest innen fire timer etter man er utsatt for radioaktivitet.

– Risikoen øker

Det er Kriseutvalget for atomberedskap som mener at faren for atomhendelser har økt.

– Det er mer trafikk på kysten med reaktordrevne fartøy nå enn for noen år siden, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern og leder for Kriseutvalget for atomberedskap.

I en orientering til kommunene skriver Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk blant annet:

«Europas kjernekraftverk eldes, og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten øker sterkt og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner øker også.»

Etter hvert skal jodtabletter selges på apoteket, men i mellomtiden ber Helsedirektoratet kommunene om å bestille tablettene fra lageret i Oslo.

Gjennomgang for to år siden

Fra før av er jodtabletter plassert ut i kommunene nord for Salten i Nordland, ifølge NRK.

Totalt er 35.002 jodtabletter lagret i Tromsø, ifølge Avdelingsdirektør Trond Brattland ved helse- og omsorgsavdelingen i Tromsø kommune.

Disse ligger i hovedsak lagret på et sentralt lager (33.739 tabletter), mens resten ligger på noen mindre lagre i distriktene.

Brattland mener beholdningen i Tromsø fortsatt holder.

– Det skal ikke være behov for ekstra bestillinger. Vi gjennomgikk dette for et par år siden, sier han.

Gjelder kun barn og gravide

Med en befolkning på 75.000 høres kanskje 35.002 tabletter svært knapt ut, men avdelingsdirektøren presiserer at voksne ikke trenger jodtabletter.

– Det er viktig å være oppmerksom på at dette kun gjelder barn opp til 18 år og gravide. Voksne ellers vil ikke ha nytte av å ta jodtabletter i forbindelse med eksponering for radioaktivt avfall, understreker Brattland.