Mattilsynet etterlyser plan for drikkevann

Mattilsynet fremmer innsigelse til manglende utredning om drikkevannsforsyning til Finnheia alpinlandsby.

ALPINLANDSBY: Finnheia alpinlandsby i Håkøybotn. Illustrasjon: Arctic Center 

nyheter

Innsigelsen fremmes i forbindelse med høringen til reguleringsplanen. Mattilsynet viser til at Finnheia alpinlandsby er et prosjekt som har vært planlagt lenge, som skal omfatte et alpinanlegg med mange heiser og traseer for nedfart, hytter og hotell.

– Et forsiktig anslag vil være at 2.000 til 4.000 personekvivalenter på de mest besøkte dagene. I Mattilsynet regner vi med 200 liter vann per person og dag. Da sier det seg selv at behovet for vann er stort, heter det i høringsuttalelsen.

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn med drikkevann. De mener det ikke foreligger konkrete planer for hvordan drikkevannet skal ivaretas.

Etter å ha gått igjennom Mattilsynets krav, konkludere de med at det er mange og store mangler ved reguleringsplanen med hensynet til drikkevann. Det aksepterer ikke Mattilsynet og fremmer innsigelse.