Hurtigruten flytter ikke ut av sentrum

Tromsø Havn og Hurtigruten kom torsdag frem til enighet om pris og tjenester i Tromsø, men ingen av partene er spesielt fornøyde med avtalen.

Foto: Ørjan Bertelsen, Hurtigruten 

nyheter

Det skriver Tromsø Havn i en pressemelding torsdag. Det betyr at Hurtigruten vil anløpe den nyåpnede terminalen på Prostneset i sentrum fra april.

Partene inngår en avtale som regulerer pris og tjenestekjøp knyttet til selskapets rundt 710 anløp i havnen årlig, fram til utløpet av Kystruteavtalen.

–  Jeg er veldig glad for å kunne si vi har sikret et sentrumsnært anløp av Hurtigruten. Det er gledelig for oss i havnen, men ikke minst for Tromsø sentrum – både for arbeidsplassene i reiselivet og i handelsstanden. Med den nye terminalen på Prostneset vil sentrum, næringslivet og tilbudet til besøkende få et betydelig løft, sier Jarle Heitmann, styreleder i Tromsø havn KF.

Hurtigruten og Tromsø havn har i en årrekke vært i konflikt om nivået for havneavgiften. Hurtigruten har betalt døgnleie for både sørgående og nordgående skip, mens Hurtigruten har ment at de kun skulle betale for tiden kaianleggene ble brukt - dvs noen timer ettermiddagstid og kveldstid.

Hurtigruta har sågar truet med å flytte ut av sentrum og kjøpe kaitjenester av private tilbydere hvis ikke Tromsø Havn lempet på prisen.

Les også: Hurtigruten legger inn anbud på ruten langs norskekysten

– Ville ikke blitt løst uten styreleder

Det er ifølge Tromsø Havn nå løst gjennom reelle forhandlinger ledet av Tromsø Havns styreleder Jarle Heitmann og Tor Geir Engebretsen, Hurtigrutens konserndirektør for maritime operasjoner.

– Vi er veldig glade for at vi nå har oppnådd enighet. Situasjonen og forhandlingene har vært utfordrende, og ville ikke blitt løst uten styreleders inntreden i saken, sier Stein Lillebo, prosjektleder i Hurtigruten.

Havnesjefen i juni: - Vi trenger ikke Hurtigruten

Detaljene i avtalen er av konkurranserettslige grunner unntatt offentlighet, men innebærer at Hurtigruten som en betydelig maritim aktør i Tromsø med to daglige anløp får en rabattert pris som storkunde. Avtalen regulerer prisen gjennom en omforent indeks, i perioden fram til utløpet av Kystruteavtalen.

– En kundeorientert havn vil bidra til helt andre ringvirkninger for utfluktsleverandører og næringsliv i Tromsø fremover. Tromsø er en helårig arktisk destinasjon, en viktig godshavn og et nav for distansereisende. Vi ser fram til å utvikle dette sammen med Tromsø havn til det beste for alle, sier Lillebo.

– Jeg mener vi fortsatt betaler for mye

Til iTromsø sier Lillebo at det har vært forløsende at Heitmann fikk ansvaret for å forhandle med Hurtigruten.

– Det har vært helt avgjørende, og jeg tror ikke vi hadde nådd i mål uten at vi fikk inn en person som ikke kun så til havnas interesser, men som kunne se litt forbi, sier han til iTromsø.

Han sier at begge parter har strukket seg langt i forhandlingene, og at ingen av partene egentlig er spesielt fornøyd med resultatet, men at man likevel har valgt å ta hverandre i hånda.

– Jeg mener at vi fortsatt betaler for mye, og de synes sikkert vi betaler for lite. Men for oss er Tromsø en svært viktig havn både for gods og passasjerer. Og at man kan anløpe midt i sentrum er også en stor fordel, sier Lillebo.

Tromsø vil også være et nav og en motor for den videre reiselivsutviklingen i Nord-Norge og i hele Arktis – og da er Hurtigruta avhengige av å ha en sterk tilstedeværelse i byen.

Den nye avtalen strekker seg ut 2019 med en opsjon for forlengelse på et år. Ifølge Lillebo er det en nokså kort tidsperiode – han hadde gjerne sett at den var lengre.

– Strukket oss langt

–  Vi trenger å kunne planlegge over en lang tidshorisont. Samtidig skjønner jeg at Tromsø havn er nødt til å ta hensyn til utlysningen av den nye kystruta der det eventuelt kommer inn nye operatører i 2020, sier han.

Styreleder Jarle Heitmann i Tromsø havn sier til iTromsø at ikke heller han er spesielt fornøyd med avtalen, men at han er tilfreds med at man er kommet til enighet etter lang tids uenighet.

–  Vi har begge parter gitt og tatt – og strukket oss veldig langt. For oss er det en stor verdi at Hurtigruten anløper sentrum, men ikke til enhver pris. Nå er vi blitt enige om en avtale som begge kan leve med, sier han, og legger til følgende om sin egen rolle:

–  Det er svært sjelden at en styreleder går inn i en slik forhandling, men vi var avhengige av at vi kunne løse opp i det anstrengte forholdet mellom havna og Hurtigruten, og da er jeg glad for at jeg kunne bidra til det, sier han.

ØNSKER DIALOG: Styreleder Jarle Heitmann i Tromsø Havn ønsker åpen dialog og forutsigbarhet i pris for Hurtigruten. Foto: Miriam Leiros