Debatt

«Det dystre bildet dopingkontrolløren beskriver står i sterk kontrast til tallene Troms idrettskrets nylig mottok fra Antidoping Norge»

Dopingkontrollør Merethe Stiberg hevder i et debattinnlegg at antidopingarbeidet og den forebyggende aktiviteten rundt idretten i Nord-Norge er fraværende.

ANTI-DOPING: Slik ser utstyr som brukes for å avsløre doping ut. I disse to beholderne, en til A-prøve og en til B-prøve blir det fylt blod. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix  Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold

nyheter

Det dystre bildet Stiberg beskriver står i sterk kontrast til tallene Troms idrettskrets nylig mottok fra Antidoping Norge, som viser en betydelig økning i forebyggende aktiviteter. Antidoping Norge har holdt 23 foredrag/stands i regionen i 2017, og 16 nye idrettslag i Troms ble i samme periode sertifisert som «Rent Idrettslag». Dette er betydelig mer enn tidligere år, og vi skal ikke lenger enn to år tilbake siden man kunne telle nye rene idrettslag på to fingre.

Troms idrettskrets har siden høsten 2016 hatt økt fokus på det forebyggende antidopingarbeidet i idrettslagene, blant annet gjennom formidling og informasjon knyttet til programmene «Rent Idrettslag» og «Ren Utøver». Sammen med dette har vi også etablert et samarbeid med Antidoping Norge for å øke synlighet på arenaer der idretten møtes, nettopp for å øke bevisstheten til både ledere, trenere og utøvere om dette viktige verdi- og antidopingarbeidet. De største idrettsrådene i fylket, Tromsø, Harstad og Lenvik, har med bakgrunn i dette vedtatt å tilgodese de idrettslagene som har blitt sertifisert som «Rent Idrettslag» med et ekstra økonomisk tilskudd gjennom fordelingen av Lokale Aktivitetsmidler (LAM). Vi tror at dette er med på å akselerere arbeidet ytterligere i idretten i Troms, og håper at flere idrettsråd følger etter.

Høsten 2016 hadde Troms idrettskrets en fylkesturné sammen med Antidoping Norge, der vi besøkte idrettsråd og idrettslag i fylket med foredrag og opplysningsarbeid knyttet til antidoping. Stiberg etterspør slike foredrag i sitt innlegg, og vi spør da om Stiberg selv ikke har fulgt med i timen? I sin overskrift omtaler hun sitt eget nedslagsfelt som verdens utpost, antakeligvis med henvisning til at Nord-Norge er så å si tømt for midler til forebyggende- og kontrollerende arbeid. I forbindelse med forebyggende arbeid har Antidoping Norge selv tatt initiativ til å innlemme Troms idrettskrets i et samarbeid for å nå bedre ut til idrettslagene, og vi i idrettskretsen har sett på formidlingen av dette som særdeles viktig. Kontrollvirksomheten har ikke idrettskretsen noe ansvar for.

Hun har selvfølgelig rett i at bruk av dopingmidler er et samfunnsproblem, og at import av disse midlene over nett gir store utfordringer. Hun har også rett i at Antidoping Norge aldri har mottatt større tilskudd til å løse disse utfordringene enn nå, og nettopp derfor ser vi i idretten en betydelig økt bevisstgjøring og holdningsendring på dette i våre idrettslag. Over 20.000 utøvere i landet har nå gjennomført programmet «Ren Utøver», mer enn 10.000 av dem bare i år. Andelen av disse utøverne er omtrent lik fra hele landet, og gir oss i idretten et bilde på at unge, aktive gutter og jenter også i nord søker kunnskap og bevisstgjøring om hvordan man driver ren idrett.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter