Lavere arbeidsledighet i Troms og Tromsø

Arbeidsledigheten i både Troms og Tromsø har sunket markant.

MINDRE LEDIGHET: Færre er helt arbeidsledige i Troms og Tromsø i desember i år sammenlignet med samme måned i fjor.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Antall helt ledige i Troms har sunket med 20 prosent siden desember i fjor ifølge statistikk fra Nav. I overkant av 1.400 personer er helt arbeidsledige i fylket, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på noe over 360 personer sammenlignet med desember i fjor.

Mer arbeidsledighet blant menn

Flere menn en kvinner er arbeidsledige i Troms. 2 prosent av den mannlige arbeidsstyrken og 1.2 prosent av den kvinnelige er helt arbeidsledige i fylket. Dette tilsvarer 949 menn og 492 kvinner. Nav har også registrert 738 ledige stillinger i fylket i desember i år. Dette er 61 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Færre arbeidsledige i kommunen

Også i Tromsø kommune er færre arbeidsledige i desember i år. 1,4 prosent av arbeidsstyrken, 605 personer, er arbeidsledige i kommunen. Dette er en nedgang på 22 prosent fra samme måned i fjor. Lavest arbeidsledighet i fylket har Bardu kommune. Der er 0,8 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig. Dyrøy kommune har høyest arbeidsledighet i fylket med 4,0 prosent arbeidsledighet.

Under landsgjennomsnittet

Både Troms og Tromsø ligger noe under landsgjennomsnittet, og fylket er blant de i landet med lavest ledighet. I alt er 2,4 prosent av arbeidsstyrken i landet helt arbeidsledige per desember 2017. Dette tilsvarer 66.375 personer. Det er en nedgang på 17 prosent fra i fjor.