Får bygge fileteringshus

nyheter

Kommunen godkjenner planene til Vikran Ferie AS om oppføring av mindre bygg til fileteringsformål og utlegging av prefabrikkert flytekai. Tiltaket krever dispensasjon fra LNFR-formålet og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet.

– Fordelene med dispensasjonen er videreføring og tilrettelegging for den næringsmessige virksomheten som er etablert på stedet. Høringsrunden har ikke avdekket konflikter med sektormyndigheter, heter det i vedtaket.