Tillater utfylling i fjæra

TILLATELSE: Fylkesmannen gir Berg Eiendomsutvikling AS tillatelse til utfylling ved Bjerkakerfjæra for boligbygging.   Foto: Privat

nyheter

Fylkesmannen i Troms gir Berg Eiendomsutvikling AS tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Bjerkakerfjæra.

Arealet som skal fylles ut er på 3.200 kvadratmeter og gjøres for å etablere nytt landareal for boligbygging.

– Slik Fylkesmannen ser det, vil omsøkte tiltak ikke medføre fare for uakseptabel spredning av forurensning, eller ha nevneverdig negative effekter på natur av særskilt verdi, heter det i vedtaket.