Vedprodusent tror økt turisme er én av årsakene:

Kraftig vekst i vedsalget

Vedforbruket har økt i Norge de siste tre årene. Flere Tromsø-produsenter har vært utsolgt i vinter.

Mer­ker en stor øk­ning: Bu­tikk­med­ar­bei­der Bir­ger Hansen (til venst­re) og pro­duk­sjons­le­der Dag Mor­ten Olsen ved Troms­pro­dukt sin mil­jø­av­de­ling på Tomasjord sier langt fle­re enn nor­malt kjø­per ved hos dem i år. Foto: Gau­te Bergs­li 

MÅT­TE LEG­GE NED: Knoll og Tott i Stor­ga­ta la inn åre­ne i som­mer. Da tok Høy­re i bruk lo­ka­le­ne til valg­kam­pen. Foto: Ro­nald Johansen  Foto: RJ

nyheter

Flere vedprodusenter i landet melder om en salgsøkning på 50 prosent i år, ifølge NTB.

Årsakene er ifølge bransjen en kald sommer og høst, og at folk derfor kjøper inn ved tidligere enn før.

Vekst to år på rad

Fra 2015 til 2016 var veksten i vedforbruket på 40 millioner kWh, tilsvarende 420.000 seksti liters sekker med bjørkeved, ifølge tall fra SSB.

– Ifølge rapporter vi får fra vedprodusenter over hele landet, ligger det også an til en videre vekst i vedforbruket i 2017, sier Øyvind Stranna Larsen, fagsjef i Norsk Ved, som er fagorganisasjonen for vedprodusenter i Norge, til Nationen.

SSB-tallene viser at vedforbruket i 2016 lå på 5,61 milliarder kWh. Dette tilsvarer brutto energimengde i cirka 54 millioner 60 liters sekker med bjørkeved. I 2015 var vedforbruket i Norge på 5,57 milliarder kWh.

– Potensial for mer produksjon

Ifølge Nationen er i underkant av fem prosent av veden som fyres opp i norske ovner i år, importert brensel.

Fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved sier til avisa at det er stor mulighet for å øke vedproduksjonen i Norge.

– Vi mangler ikke råvirke til ved i landet vårt. Den pågående utfasingen av oljefyrte ovner og videre utvikling av rentbrennende vedovner er med på å øke interessen for vedfyring. Ved er også viktig for beredskapen, med miljøvennlig bioenergi når strømmen går.

Ble utsolgt i oktober

Tromsprodukt er en av Nord-Norges største produksjonsbedrifter av fyringsved.

På miljøavdelingen på Tomasjord produserer og selger de normalt rundt 15.000 småsekker og 2–3000 tusenliterssekker med ved, produsert av trevirke fra Målselv og Bardu.

Produksjonsleder Dag Morten Olsen sier de også merker en større etterspørsel etter ved.

– Vi har merket økningen godt, uten at jeg har noen konkrete tall på bordet nå. Men vi ble utsolgt for tørr ved i slutten av oktober.

Siden den gang har Tromsprodukt investert i tørkemaskin og har nå igjen tørr ved å tilby kundene.

– Vi har også investert i ny vedmaskin og pakkemaskin, som vil bli tatt i bruk på nyåret. Mye blir da automatisert. Målet er at vi fra neste år skal ha tørr ved tilgjengelig hele tiden.

Tror økt turisme har mye å si

Fredag formiddag hadde syv-åtte stykker vært innom for å sikre seg ved til nyttårshelga.

– Jeg tror den økte etterspørselen blant annet kommer av at det er færre vedprodusenter på bygdene, sier Olsen.

Han mener også økt nordlysturisme bidrar til økt vedsalg.

– Vi leverer mye ved til turistselskapene, som bruker den til bål på nordlysturer. I tillegg sender vi ved opp til Svalbard, der både fastboende og turistselskaper bruker den.

Utsolgt for bjørkeved

All-Tjeneste AS leverer tre typer ved i Tromsø, alt hogget lokalt i Tromsø-området.

Daglig leder Geir Are Winther forteller at også de merker et stort «vedtrøkk» for tiden.

– Vi har hatt en bra økning i vedsalget i år. Hittil har vi solgt cirka 2.000 sekker egenprodusert ved i år. Vi er helt tomme for bjørkeved, som er mest populært, men vi selger fortsatt kaminved og blandet ved av or, gran og poppel.

Også vedprodusenter andre steder i fylket melder om stor eksport av ved til Tromsø.

– Vedsalget vårt i 2017 øker betydelig både i nærområdene samt i byer som Narvik og Tromsø. Vi har også levert ved til Svalbard. Det går mot en vekst på opp mot 50 prosent i vedsalget i år, sier vedprodusent Dag Kvernmo i Gratangen til Nationen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter