Flere trafikkdrepte i Troms

2017 ble et mørkt år i trafikken i Troms, men på landsbasis gikk antall trafikkdrepte ned.

ØKNING: Troms fylke har hatt en økning i antall trafikkdrepte sammenlignet med 2016. Foto: Tom Benjaminsen 

Terje Moe Gustavsen. Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen 

nyheter

Tall fra Statens vegvesen viser at syv personer mistet livet i trafikken i 2017. Det er tre mer enn året før.

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Vi vil sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier Terje Moe Gustavsen, veidirektør i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nedgang på landsbasis

I hele Norge mistet 106 personer livet i trafikken i 2017. Det er 29 færre enn året før, og det laveste tallet på 70 år.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier Gustavsen.

Færre hardt skadde

Tallene viser at om lag 620 personer ble hardt skadet i trafikken i 2017. Det er en liten nedgang fra året før.

– Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i veitrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen i pressemeldingen.