Her åpner de sykkelhus for helårssyklister

Stadig flere velger å sykle til jobb hele året. For å imøtekomme behovet for å parkere dyre elsykler innendørs, har kommunen nylig åpnet et sykkelhus i fjellanlegget.

TØRT OG TRYGT: I fjellanlegget bak biblioteket er det laget 60 plasser hvor syklister kan parkere syklene sine. Kommunen har satt av 100 nøkler og det er førstemann til mølla. FOTO: EIRIK LINAKER BERGLUND 

nyheter

På tampen av 2017 ble det åpnet innendørs sykkelparkering i fjellanlegget bak biblioteket i sentrum. Det deles ut 100 nøkler og det er førstemann til skranken på Rådhuset som får utlevert nøkkel. Her er 60 plasser beskytta av tre overvåkingskameraer og dør med lås.

– Sikkerhet er viktig, men kanskje vel så viktig er det at ikke syklene blir nedsnødd i løpet av arbeidsdagen. For elsyklister betyr det i tillegg at man slipper å ta med seg batteriet, eller risikere at batteri og koblinger blir ødelagt i kulden, sier Sjur Melsås, arkitekt og sykkelplanlegger i Tromsø kommune.

Sykkelparkeringen i fjellet skal evalueres etter 2018 og brukes i det videre arbeidet.

– Vi ser på plassering av flere slike sykkelhus spredt utover sentrum. Stortorget og Strandtorget er naturlige steder å se nærmere på, men ingen beslutninger er tatt foreløpig, sier Melsås.

500 nye plasser

Høsten 2015 ble det innført parkeringsavgift for ansatte ved Universitetet i Tromsø. 80 prosent av inntektene herfra skal gå til ulike miljøtiltak, blant annet flere gang- og sykkelstier, dusjanlegg og sykkelparkering. Erland Loso, bygg- og eiendomsdirektør ved UiT, sier at de har store planer fremover.

– I fjor åpna vi et sykkelparkeringsanlegg med 40 plasser, men med en prislapp på rundt 10,000kr per plass kan vi ikke bygge så mange av disse, sier Loso.

I løpet av sommeren i år vil det stå klart opptil 250 plasser i sykkelskur og innen våren 2019 skal det være 500 overdekte sykkelparkeringsplasser på campus.

– For dårlig

Andreas Buch er en av de ansatte ved UiT som gikk til innkjøp av elsykkel for flere år siden, men mener at parkeringstilbudet er for dårlig.

– Parkeringsavgiften ved campus skal blant annet gå til syklister, men jeg kan ikke se at det har skjedd noe særlig siden avgiften ble innført i 2015, sier Buch.

Buch vil ikke risikere at sykkelen blir stjålet eller at bremsene fryser mens han er på jobb. Derfor tar han med seg sykkelen inn på kontoret.

– Sykkelstativene er ofte nedsnødd så jeg ønsker meg innendørsparkering og er også villig til å betale en årsavgift for det.

Erland Loso svarer at de jobber med saken, men at han har stor forståelse for at syklister reagerer på nedsnødde sykkelstativ.

– Sykkelparkeringen skal ryddes for snø, men mange av dem er uten tak og ikke egna for parkering på vinterstid. Derfor vil vi ta sikte på å etablere nye plasser under tak som er bedre tilrettelagt for sykkelparkering om vinteren, sier Loso.