Politikerne positive til piggdekk-pant i stedet for avgift

9. januar skal formannskapet ta stilling til om det skal innføres en panteordning ved skifte fra piggdekk til piggfrie dekk. Politikerne er positive, men mener det må klargjøres hvor pengene skal komme fra.

PIGGER TIL BESVÆR: 85 prosent av bilene i Tromsø kjører med piggdekk, og det skaper store problemer med svevestøv. Nå skal det innføres en panteordning for å få flere over på piggfrie dekk. Foto: Ronald Johansen 

Pant på piggdekk
  • 9. januar behandler formannskapet en sak om å innføre en panteordning ved skifte fra piggdekk til piggfrie dekk.
  • Dekkskiftet må skje i perioden 1. oktober til 31. desember 2018 og i tilsvarende periode de tre påfølgende år.
  • Refusjonsbeløpet skal være 1.200 kroner for et sett med dekk.
nyheter

I juni 2017 vedtok kommunestyret en handlingsplan for å begrense svevestøvproblemet i Tromsø, hvor det blant annet ble innført en rabattordning i bompengesystemet for dem som kjører piggfritt.

I dag kjører 15 prosent av tromsøværinger piggfritt, men kommunens mål er at denne andelen skal opp til 50 prosent innen 2025. For å klare dette skal det tas i bruk informasjons- og holdningskampanjer, samt ordninger som da kommunen delte ut ti sett piggfrie dekk i fjor høst.

Nå foreslås det altså også å innføre en panteordning for piggdekk, hvor folk kan få 1.200 kroner i pant hvis de leverer inn piggdekkene sine og kjøper piggfrie dekk.


Ingen piggdekkavgift

I april 2017 sa ordfører Kristin Røymo (Ap) til NRK at luftforurensinga i Tromsø til tider er så høy at kommunen kan bli nødt til å innføre piggdekkavgift. Da handlingsplanen for å begrense svevestøvproblemet i byen ble vedtatt i kommunestyret var imidlertid ikke piggdekkavgiften inkludert. Da blir spørsmålet hvordan en eventuelt panteordning for piggdekk skal finansieres.

I saksfremlegget foreslås det at Tromsø legger seg på samme nivå som Trondheim, noe som vil bety 1.200 kroner for fire dekk. Dette vil gi årlige utbetalinger på mellom 840.000-2,4 millioner kroner. Disse utgiftene foreslås dekket inn gjennom særskilt bevilgning, og administrasjonssjefen skal komme tilbake til dette i forbindelse med økonomiplanen 2019–2022.

PIGGER TIL BESVÆR: 85 prosent av bilene i Tromsø kjører med piggdekk, og det skaper store problemer med svevestøv. Nå skal det innføres en panteordning for å få flere over på piggfrie dekk.   Foto: BLADET BIL

 

Erlend Svardal Bøe (H) i formannskapet er positiv til en panteordning.

– Det er ingen tvil om at svevestøv fra piggdekk er et problem som vi må gjøre noe med, men det er uklart hvor pengene skal komme fra. Hvis det skal innføres en slik panteordning så må man ha en klar plan for hvordan den skal finansieres.

Maksbeløp

Ingrid Marie Kielland (SV) vil stemme for panteordningen fordi hun synes det er riktig å gjøre et forsøk med dette for å bedre luftkvaliteten. Hun mener at pant er bedre enn avgift.

– SV er opptatt av å bedre luftkvaliteten i Tromsø, men vi ser samtidig at piggdekkavgift er et krevende tiltak i en by hvor mange opplever det som utrygt å kjøre piggfritt, sier Kielland.

GULROT heller enn PISK: Ingrid Marie Kielland (SV) foretrekker ordninger som belønner fremfor avgifter som straffer. – En panteordning for å levere inn piggdekkene sine og sette på piggfrie dekk er å foretrekke fremfor å innføre piggdekkavgift, sier Kielland.  Foto: RONALD JOHANSEN

 

Hun foretrekker gulrøtter fremfor pisk i form av avgifter, men Kielland sier at utgiftene med panteordning ikke kan bli for høye.

– Vi må diskutere rammene for en slik ordning. Kanskje vil det være fornuftig å sette et maksbeløp per år.

Jarle Heitmann (Ap) sier til Nordlys at partiet foreløpig ikke har bestemt seg for om panteordningen skal innføres i Tromsø, men mener at saken gir et godt grunnlag for å diskutere behovet for en slik ordning.