Slik er planene for ei ny høyblokk på Håpet

Håpet barnehage skal rives. Opp kommer ei åtte etasjers høy boligblokk med 80 nye leiligheter.

HØYBLOKK: Bonord har storslåtte byggeplaner på tomta der den tidligere barnehagen muligens skal rives.   Foto: Asplan Viak AS

nyheter

Det er Bonord som står bak planene om ei ny høyblokk, tvers over veien fra høyblokka. Administrerende direktør i Bonord, Svein Dalsbø, bekrefter til iTromsø at et planforslag for den åtte etasjer høye blokka er levert til kommunen, med håp om å få området omregulert til boligformål.

– Tegningene og planforslaget ligger åpent for innsyn, uttaler Dalsbø.

Vil bygge høyt og tett

Like før jul sendte de inn forslag til detaljreguleringsplan for den nye boligblokka i Måsevegen.

Den planlagte høyblokka blir åtte etasjer høy, med parkeringskjeller. Bonord mener det er positivt at blokke kommer så nært den andre høyblokka, butikk og pizzarestauranten La Speranza.

– Intensjonen er å forsterke dette tyngdepunktet ved å bygge relativt høyt og tett, skriver Asplan Viak As på vegne av Bonord i søknaden.

Første etasje i den nye blokka skal komme nabolaget til gode. Der planlegger de et grendehus med innendørs lekeområde og møterom, tilgjengelig for alle i området. Resten av blokka vil bestå av inntil 80 leiligheter.

Innendørs lekeplass

Blokka skal bygges der Håpet barnehage ligger. Barnehagen ble lagt ned for flere år siden, og for tiden er det Dyrebeskyttelsen Tromsø som bruker lokalene. Planene forutsetter at den gamle barnehagen rives.

– Det er et viktig grep i denne planen at eksisterende barnehagebygning fjernes, og at det grønne draget som går i retning nord-sør forbi planområdet dermed styrkes. Grøntdraget er et viktig overordnet plangrep på Håpet, og dette bør videreutvikles i form av at det opparbeides lekeplass og forbindelser i det grønne, står det i søknaden.

De ser blant annet for seg en snarvei til Mortensnes skole og Langnes skole via grøntområdene. I tillegg vil de ha en utendørs lekeplass i tilknytning til fellesarealene inne i blokka "med leketilbud for mellomstore barn". Deler av lekeplassen ute vil også få tak for å sikre gode støyforhold.

NABOLAG: Den åtte etasjer høye boligblokka i Måsevegen på Håpet er markert i blått.Illustrasjon: Asplan Viak AS 

Ny busstrasé

Ifølge søknaden skal Troms fylkestrafikk flytte busstraseen i hele området på Håpet, slik at bussen ikke lenger vil kjøre gjennom Rypevegen og Måsevegen. De mener dermed at trafikken ikke vil øke i området.

– Busstoppet "Ørnevegen" vil bli flyttet halvveis til høyblokka, og vil skifte navn til "Håpet". I tillegg vil stoppet "Olsgårdvegen" rustes opp. Dette gjør at Måsevegen på sikt blir mindre trafikkert, med kun adkomsttrafikk til den nye blokka, samt høyblokka i øst, skriver de i søknaden.

Bonord ønsker at fortauet fra blokka i Måsevegen og til det nye busstoppet oppgraderes, og anbefaler samtidig at man vurderer å få på plass fortau og sykkelvei langs hele Måsevegen.

Protester

Både naboer på Mortensnes, Håpet velforening og naboborettslag har kommet med merknader mot blokkplanene. Svein Dalsbø bekrefter at Bonord har avholdt et møte med Håpet Velforening, som tidligere har vært svært kritiske til planene om en ny høyblokk på den tidligere barnehagetomta i Måseveien.

I tillegg til den nye blokka, mener Bonord det bør bygges mer i området.

– Vi mener på sikt at det bør fortettes ytterligere i dette området, står det i søknaden, men der utdypes det ikke hvor og hvor mye.

Fra før er det klart at Einerhagen skal bygge opp mot 1.000 nye boliger på Håpet, like nedenfor Rypevegen.