Betydelig skredfare i Tromsø torsdag

Mer snø enn forventet det siste døgnet øker skredfaren i Tromsø.
nyheter

NVE har på Varsom oppgradert farenivået til nivå 3 torsdag.

- Oppjustert til faregrad 3 på grunn av mer nysnø enn prognosert i går. Fortsatt rimelig sterk vind i kombinasjon med snøbyger vil danne ferske fokksnøflak i leområder. Her kan skred løses ut ved belastning av for eksempel en skiløper. Størst utbredelse av skredproblemet vil derfor være i de deler av regionen som får mest nedbør og der vinden er sterkest, skriver NVE.

Per torsdag formiddag blir varselet nedjustert igjen til nivå to fredag.