Telle anmelder ikke trusler

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, vil ikke anmelde truslene hun fikk i forkant av styremøtet i Bodø der PCI-saken ble behandlet.

ANMELDER IKKE: Styreleder i Helse Nord politianmelder ikke trusler hun mottok i forkant av den såkalte PCI-saken.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I en pressemelding skriver hun at hun etter en lang vurdering er kommet fram til at hun ikke ønsker å få saken behandlet i rettsapparatet - og at hun nå ønsker å legge saken bak seg.

I truslene som ble fremlagt overfor henne ble det sagt at det ville "få personlige konsekvenser" for henne.

Styret i Helse Nord vedtok mot én stemme å etablere et PCI-senter ved sykehuset i Bodø.

Her kan du lese pressemeldingen fra Marianne Telle:

"I forkant av styremøtet i Helse Nord RHF 13. desember, der PCI-saken ble behandlet, mottok jeg, som styreleder, trusler som gjorde det nødvendig å informere styret, administrerende direktør og foretaksadvokaten om innhold og avsender. Budskapet var at dersom styret i Helse Nord RHF ikke gikk for en innstilling i henhold til definerte interesser, ville det gi alvorlige konsekvenser, og jeg ville bli utsatt for personlige sanksjoner.

Saken ble i lukket del av styremøtet 13. desember meldt inn til styret og  fulgt opp umiddelbart etterpå. Truslene er erkjent av avsender, som også tar sterk avstand fra sine handlinger. Jeg har etter samtaler med vedkommende ikke lenger grunn til å tro at sanksjonene iverksettes.

Denne type handlinger skal vi som innehar offentlige verv ikke utsettes for. Fremsettelse av trusler av denne type er svært alvorlig, og politianmeldelse ble derfor grundig vurdert. Ut fra en helhetsvurdering har jeg likevel funnet det formålstjenlig å håndtere denne hendelsen utenfor rettsapparatet.

Jeg håper oppmerksomheten denne saken har fått i det offentlige rom har bidratt litt til at vi som samfunn blir klar over at slik uakseptabel atferd foregår. Forhåpentligvis kan økt kjennskap til slike saker føre til at andre slipper å oppleve det samme som jeg.

Nå er det ingen ting jeg heller vil enn å legge denne saken bak meg."