Samfunnstopp fra Tromsø siktet for å ha utnyttet en person til seksuelle formål: – Det kom som et sjokk

Mannen ble torsdag varetektsfengslet, siktet for misbruk av en sårbar situasjon til seksuelle formål eller prostitusjon.

Tromsømannen ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tromsømannen ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.

Fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet etter domstollovens paragraf 130 og iTromsø har dermed ikke mulighet til å referere fra den.

Mannen har vært en profilert samfunnstopp gjennom flere år.

Siktet for menneskehandel-paragraf

Politiet er tilbakeholdne med å kommentere saken, men sier til iTromsø at de etterforsker saken etter følgende paragrafer i straffeloven:

- Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

- Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

  Foto: Ronald Johansen

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø, sier følgende til iTromsø:

Vi etterforsker en sak etter de straffebudene og kan bekrefte at en mann er siktet. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om saken.

FORSVARERr: Ulf E. Hansen forsvarer mannen, og sier at han er overrasket over anmeldelsen og pågripelsen.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Tar det med fatning

Mannen ble pågrepet onsdag, og hans forsvarer, Ulf E. Hansen, sier at pågripelsen kom overraskende på han.

Det kom som et sjokk, men han tar det med fatning og er behersket, sier Hansen om mannen som nå sitter i varetekt.

Det å bli presentert for en pågripelse og grunnlaget for den, når man stiller seg helt uforstående til det, er så klart et sjokk. Han erkjenner overhodet ikke straffskyld, og stiller seg avvisende til det han er siktet for. Dette kom veldig overraskende på han, og han forstår ikke anmeldelsen som er inngitt, sier Hansen.

Hansen forteller at mannen har valgt ikke å anke kjennelsen.