Veivesenet skal forbedre innfartsveiene inn til Tromsø

Politikere i Tromsø og 15 nabokommuner samles for å forbedre riks- og fylkesveiene inn til byen.

VEIER: Pilene viser hva Statens vegvesen definerer som de fire hovedinnfartsårene til Tromsø.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

Mandag arrangerer Statens vegvesen dialogmøte, der man ønsker innspill til hvordan innfartsårene til Tromsø kan gi best mulig utvikling for regionen i fremtiden.

Veivesenet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en utredning, og representanter for alle de 16 berørte kommunene er inviterte.

Berører ikke E8-planene

I en pressemelding fredag skriver de følgende: «Hele området fra Senja og Sørreisa til Lyngen og Kåfjord omfattes av utredningen, som skal være ferdig i 2019. Viktige tema er å kartlegge samfunnets behov, slik som arbeidspendling, godstransport, reiseliv og øvrige næringsbehov, og å vurdere mulige løsninger. På bakgrunn av dette vil Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hva slags tiltak som bør gjennomføres.».

Byområdet i Tromsø, som er en del av Tenk Tromsø-prosjektet, er ikke med i utredningen. Ei heller vedtatte planer for E8 gjennom Ramfjorden. Hurtigbåtrutene inn til Tromsø er derimot en del av utredningen veivesenet skal gjøre.

INNFARTSVEI: E8 gjennom Ramfjord blir ikke berørt av hva Statens vegvesen og politikerne enes om førstkommende mandag. Foto: Thor Anders Angelsen 

Nærings- og reiseliv ikke inviterte

Konseptvalgutredningen skal: « […] peke på prinsipielle løsninger i et tidsperspektiv på 30–40 år. Utenom E8 i Ramfjorden og tiltak i Tromsø sentrum, ligger det ikke penger inne til større investeringer i området verken i Nasjonal transportplan eller Region transportplan i perioden fram til 2029.».

Unni M. Gifstad, strategisjef ved Statens vegvesen region nord, opplyser til iTromsø at det er over 40 påmeldte, fra samtlige 16 kommuner, til dialogmøtet.

– Er det invitert noen representanter fra næringslivet, eller kun politikere?

– Nei, ikke på dette første møtet. Nå har vi kun invitert lokalpolitisk og regionalpolitisk ledelse, pluss Fylkesmannen. Senere skal vi selvfølgelig inkludere næringsliv, reiseliv, transportnæring og organisasjoner. Dette håper jeg vi får gjort før sommerferien.

– Hva er de største utfordringene med riks- og fylkesveiene i dag?

– Vår jobb er å utrede og kartlegge nettopp dette. Vi skal høre hvilke behov kommunene har, og kartlegge næringsaksene – hvor folk skal bo og arbeide i fremtiden.

Fire veier definert som innfartsårer

I pressemeldingen er følgende definert som hovedinnfartsårer til Tromsø:

«[…] fra Nordkjosbotn, fra Buktamoen via Senja, fra Olsborg via Malangseidet og fra Olderdalen via Ullsfjord. I tillegg er E6-strekningen mellom Buktamoen og Olderfjord en del av utredningen. Også hurtigbåtrutene fra Skjervøy og Finnsnes skal vurderes.»