Bedrifter og organisasjoner fra hele landsdelen flokket til konferansen

Under fjorårets DGTL-konferanse samlet iNord, iTromsø og Vican 320 deltakere i hovedsalen på The Edge. I år tok 400 turen.
nyheter

Det er andre året de tre samarbeidspartnerne arrangerer konferansen om digital markedsføring i Tromsø, som gikk av stabelen på The Edge mandag morgen. Allerede første året var den landsdelens største av sitt slag.

Lokale perspektiver

På gjestelisten i år sto blant annet foredragsholdere som Bente Sollid Storehaug fra Wizaly Nordic, Birger Baug fra Norges største innholdsbyrå Redink, Erik Modig fra Handelshögskolan i Stockholm, Martine Fraas fra Facebook og Hågen Pettersen fra Futatsu Industries.

Selv om mange foredragsholderne representerer tunge aktører i markedet, har det vært viktig for arrangørene at også lokale aktører får dele sine erfaringer

– Vi så behovet for en møteplass i Nord-Norge. Ved de større, digitale konferansene sørpå, i Oslo og Trondheim, er det gjerne de største aktørene med nærmest utømmelige markedsføringsbudsjetter som forteller om kampanjene de har laget, mens vi har ønsket å rette oss mer inn mot de mindre aktørene i landsdelen. Å drive med digital markedsføring er ikke «rocket science», selv små bedrifter med få ansatte kan få det til, sier Camilla Solheim i iNord.

Derfor hentet de også inn blant annet Aggie Petterson fra NOSO og Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord.

– Det er viktig med konkrete og håndgripelige eksempler på hvordan man kan jobbe for å nå ut med budskapet sitt. Det var vi veldig bevisst på da vi satt sammen programmet, sier Solheim.

Nyttig for næringslivet

Prosjektleder Inger-Lise Brones i Visit Tromsø var en av de mange som mandag deltok på konferansen. Hun mener Solheim og medarrangørene har valgt rett ved å få fram de lokale perspektivene.

– Det er utrolig fint å høre hvordan andre lokale bedrifter har gjort det, hvordan de har gått fram og hvilke resultater det har gitt, sier hun.

– Vi prøver oss fram, men har nok – som alle andre her – en lang vei å gå før vi er i mål, fortsetter hun.

Det er Risten og Ante Oskal enig i. De jobber begge i familiebedriften Cavzo Safari i Masi, som driver med opplevelsesturisme på Finnmarksvidda. De samarbeider også med Aurora Alps i Lyngen.

– Vi innså for en stund siden at vi har mye å lære om hvordan man på best mulig måte når ut til potensielle gjester. Vi kommer nok til å satse tungt på Google, Facebook og Instagram i tiden fremover, sier hun.