Politiet tause om etterforskningen av samfunnstopp siktet i sedelighetssak

Før helgen ble det kjent at en samfunnstopp fra Tromsø ble varetektsfengslet, siktet for misbruk av en sårbar situasjon til seksuelle formål eller prostitusjon.

Politistasjonssjef, Anita Hermandsen.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Tromsømannen ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.

Fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet etter domstollovens paragraf 130 og iTromsø har dermed ikke mulighet til å referere fra den.

Mannen har vært en profilert samfunnstopp gjennom flere år.

Fortsetter etterforskningen

Mandag sier en ordknapp politistasjonssjef, Anita Hermandsen, at de ikke har nye opplysninger i saken.

- Vi etterforsker saken videre, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer om saken, sier Hermandsen.

Gunhild Bergan ved Advokatfirmaet Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede i saken. Til iTromsø opplyser hun at hun ikke ønsker å kommentere saken i det hele tatt.

Siktet for menneskehandel-paragraf

Politiet var fredag tilbakeholdne med å kommentere saken, men sier til iTromsø at de etterforsker saken etter følgende paragrafer i straffeloven:

- Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

- Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.