Hurtigruten:

Anbudsfristen går ut fredag

Hvem som skal få statens oppdrag med å drive kystruten mellom Bergen og Kirkenes, skal nå avgjøres.

KYSTRUTEN PÅ ANBUD: Hurtigruten har i dag avtalen med staten om å kjøre gods og passasjerer langs leia mellom Bergen og Kirkenes. Fredag går anbudsfristen for de neste ti årene ut. 

MELDER OM STOR INTERESSE: Samferdselsminister Ketil Storvik-Olsen 

nyheter

Fredag går anbudsfristen ut – da skal interesserte rederier ha levert inn sine tilbud på gods- og passasjertrafikk i ti år på strekningen som i dag betjenes av Hurtigruten.

Ifølge Samferdselsdepartementet – som er oppdragsgiver – har det vært en forholdsvis stor interesse for å delta i anbudsrunden.

Mange henvendelser

– Departementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Imidlertid vil ikke departementet si nøyaktig hvor mange tilbydere som har deltatt.

«Inntil valg av leverandør(er) er meddelt, vil ikke departementet kommentere hvem eller hvor mange som har levert tilbud. Dette skyldes at kunnskap om hvor mange og hvem som har levert tilbud mens konkurransen pågår, kan påvirke utfallet av konkurransen», skriver man i en pressemelding.

Kjent fra tidligere er at Hurtigruten og Torghatten har meldt interesse for å delta, men det har også vært utenlandske rederier som har vært i kontakt med departementet.

Starter umiddelbart

Ifølge statsråden vil arbeidet starte umiddelbart med å gå gjennom de innleverte anbudene.

– Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle fram en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier han.

Opprinnelig var anbudsfristen satt til 3. januar, men etter at det på oppløpsstrekningen kom inn nye kriterier i grunnlaget, ble fristen skjøvet ti dager fram i tid.

Blant annet ble det innført en bestemmelse for «miljøbonus» dersom en tilbyder kunne kutte klimagassutslippene mer enn kravene i anbudsutlysningen.

Departementet håper på å ha en avtale på plass til påske.

Anbudet delt i tre

Sammenlignet med dagens avtale om kysttransport – som Hurtigruten har – er den kommende avtalen svært annerledes.

Man ønsker å fortsette med daglige anløp til de 34 havnene langs leia, men anbudet er delt opp i tre deler med henholdsvis fire og tre ruter i hver.

Dette for å åpne for at flere rederier kan få tildelt ruter