- Politiet har ikke håndfaste bevis, det er bare rykter

Bekmyringsmeldingen politiet mottok om den sedelighetssiktede samfunnstoppen omfatter forhold så lang tilbake i tid som år 2000.

SPØRSMÅL: Forsvarer Ulf E. Hansen svarer på spørsmål fra pressen etter fengslingsmøtet.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Torsdag begjærte politiet ytterligere varetektsfengsling av en samfunnstopp som er siktet i en sedelighetssak.

Til iTromsø sier forsvarer Ulf E. Hansen at en bekymringsmelding fra Bufetat ligger til grunn for politiets krav om fire ukers varetektsfengsling med besøks- og kommunikasjonskontroll.

- Jeg stiller meg svært undrende til at politiet bruker bekymringsmeldingen som grunnlag for å be om forlenget varetektsfengsling. Dersom Bufetat har ment at det har foregått kritikkverdige forhold, er det rart at de først nå kommer med det.

- Dette viser at politiet ikke har håndfaste bevis mot min klient, men at dette er rykter.

- Hvorfor er Bufetat involvert?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Bekymringsmeldingen omfatter forhold som strekker seg så langt tilbake i tid som år 2000. Det tidsrommer politiet nå etterforsker strekker seg altså 17 år tilbake tid.

- Dersom politiet får medhold av retten, så vil vi anke. Vi mener at politiet ikke har argumentert godt nok for at det bevisforspillelsesfare. Dersom retten mener det likevel er det, mener vi at det finnes andre måter å løse dette på - slik som for eksempel besøksforbud.

Politiet har den siste uken gått gjennom databeslag gjort i saken, dette inkluderer samtalelogger, bilder og video. I rettsmøtet la ikke politiet frem nye bevis med utgangspunkt i beslagene, ifølge forsvarsadvokat Ulf E. Hansen.

Forsvaret er ikke gjort kjent med om det er identifisert flere fornærmede i saken, og går ut i fra at det bare er én fornærmet i saken.

Fra mandag av bistår Kripos politiet i etterforskningen av den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Nord-Norge, bekrefter de overfor VG.