Partinominasjonene til det nye fylket:

– Det kan bli utfordrende. Men sånn er demokratiet.

For første gang skal de politiske partiene i Troms og Finnmark stille med samlet liste til fylkesvalget i 2019.

KLAR: Høyres Vanja Terentieff (til venstre) forteller at Høyre har planen klar for hvordan de skal håndtere sammenslåingen av Troms og Finnmark. Til høyre, fylkessekretær Randi Lillegård i Troms Ap.  

nyheter

Mens Høyre allerede har planene klare, er det ennå usikkert om og når Arbeiderpartiet i de to fylkene vil slå seg sammen.

– Vi har ikke noe formelle vedtak om sammenslåing av organisasjonene. Vi håper å ha det klart til årsmøtene som skal være i mars. Da skal årsmøtene til Troms og Finnmark vedta prosessen videre for både organisasjonene og nominasjonen, sier Aps fylkessekretær i Troms, Randi Lillegård.

– Bakpå

Styrkeforholdene i Aps nominasjonsmøter blir i dag basert på medlemstall til de ulike lokallagene, i motsetning til Høyre, hvor det er antall stemmer forrige fylkestingsvalg som er avgjørende.

– I februar slår partilagene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg seg sammen til å bli «Senja Arbeiderparti». Den prosessen har gått veldig bra.

Hun skulle gjerne sett at de var kommet lenger i prosessen.

– Man kan godt kjenne på følelsen av at vi er litt bakpå det store arbeidet. Men vi må ha respekt for at det er ulike standpunkt mellom Troms og Finnmark her, og at vi har ulike syn som skal forenes, sier Lillegård.

Høyre er klar

Vanja Terentieff, daglig leder for Høyres Nord-Norges kontor, kan fortelle at løpet er klart i Høyre for nominasjonsprosessen. Allerede i februar slås Troms Høyre og Finnmark Høyre seg sammen til en organisasjon.

– Det nye fylkesstyret skal møtes i april. Der skal det settes ned en nominasjons og programkomité.

Høyre skal ha nominasjonen på plass innen 1. desember 2018, og vil ha sitt nominasjonsmøte i løpet av november.

– Utfordrende

I den nye organisasjonen vil det være nye styrkeforhold, hvor Troms med sine 165.000 innbyggere vil ha større innflytelse på nominasjonen enn Finnmark som har et innbyggertall på 76.000 personer.

– Sånn er demokratiet. Tromsø vil alltid være størst i Troms og Alta vil alltid være størst i Finnmark. Demokrati har ikke noe å gjøre med areal, men antall mennesker.

– Hvis Troms står samlet, kan de vel stemme gjennom sin toppkandidat under hver nominasjon?

– Det kan godt hende det blir ei utfordring, men da glemmer man hva dette handler om. Det har vært slik også før sammenslåing, og vil være det etterpå. Enten det er Vest-Finnmark mot Øst-Finnmark, eller at Nord-Troms forlanger sine representanter sammenlignet med Sør-Troms. Det er demokrati, og de som får flertall for sitt syn er de som vinner fram, sier Terentieff.