Folk i nord tror på fortsatt lav rente

I Nord-Norge er folk optimistiske, og tror på fortsatt gode tider og lave renter i 2018.

OPTIMISTER: Folk i Nord-Norge tror at renten vil holde seg lav også i 2018. 

BANKSJEF: Mona Yttergård i Nordea. 

nyheter

Det sier banksjef i Nordea, Mona Yttergård.

En spørreundersøkelse banken har gjort viser at kun en fjerdedel av kundene tror at renten vil stige i løpet av året. Resten tror den vil stå uforandret.

Ifølge Yttergård er dog de fleste eksperter enige i at det trolig vil komme en renteøkning fra Norges Bank om ikke altfor lenge. Det kan få alvorlige konsekvenser for mange.

– Det er bekymringsfullt at såpass mange som 1 av 10 sier de vil slite med en renteøkning på 2 prosentpoeng, sier hun.

– Dagens lave renter er ikke nødvendigvis er representative for det man må regne med å betale gjennom en avdragsperiode på 20–30 år.

Folk i Nord-Norge tror også at prisen på boliger vil fortsette å gå nedover i 2018.

– 38 prosent tror at boligprisfallet vil fortsette i 2018–særlig menn er skeptiske til den videre utviklingen. Dette er vesentlig svakere enn tilsvarende tall fra i fjor, sier Yttergård.