Handlet for 2,3 milliarder kr i Troms

Havbruksnæringen i Troms kjøpte varer og tjenester for til sammen 5,4 milliarder kroner i 2015. Av disse gikk omtrent halvparten til selskaper i fylket.

LUKRATIVT FOR TROMS: Havbruksnæringen handlet varer og tjenester for 2,3 milliarder kroner i Troms fylke i 2015. Av disse havnet 290 millioner kroner i Tromsø. 

nyheter

Det viser en fersk undersøkelse som er gjort av Nofima på vegne av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

I 2015 brukte næringen 2,3 milliarder kroner i vårt fylke, og kommunen som har størst økonomisk nytte av oppdrettsnæringen er Balsfjord. 1,3 av de 2,3 milliardene som næringen handlet for lokalt havnet der.

- Rapporten viser at havbruksnæringen skaper betydelige verdier i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og kjøp av varer og tjenester i alle delene av fylket, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen.

Handlet for 290 mill. i Tromsø

For Tromsøs del var verdien av de innkjøpte varene og tjenestene cirka 290 millioner kroner.

Troms har i dag 150 oppdrettskonsesjoner, det er 877 årsverk direkte knyttet til næringen – hvorav cirka 270 årsverk er innenfor slakt og foredling.

Det største selskapet er Lerøy Aurora med i underkant av 270 ansatte.