Konjunkturbarometeret: – Tromsøværingene ikke helt fornøyde med byen sin

– Snart må vi sette oss ned og lage en skarp plan for hvordan vi skal utvikle bysentrum. Folk er nemlig ikke fornøyde slik det er i dag.

FINT, MEN NOE MANGLER: Tromsøværingene liker byen sin, men er ikke helt fornøyde med bysentrum. Man mangler tilbud innenfor handel og service, ifølge en undersøkelse laget av Arena Nord-Norge. Foto: Ronald Johansen. 

nyheter

Hvert år gir Sparebanken Nord-Norge ut en såkalt Konjunkturbarometer der man har tatt pulsen på landsdelens økonomi og utvikling. Samtidig legger man fram en årlig spesialrapport om et aktuelt tema.

– I år har vi prøvd å kartlegge hva innbyggerne i de største byene i Nord-Norge mener om byen sin, vi trenger slik kunnskap, sier Roger Ingebrigtsen, direktør i Arena Nord-Norge som har fått i oppdrag å lage spesialrapporten.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN

Det er Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Harstad, Alta, Hammerfest, Sandnessjøen, Narvik, Kirkenes og Svolvær som er valgt ut – og i hver by er mellom 100 og 200 innbyggere spurt ut om sitt forhold til både egen by og naboene.

Ikke fornøyd med handel og service i sentrum

Funnene blir presentert i spesialrapporten – og for Tromsøs del er det ikke bare hyggelig lesning.

– Det som er mest spesielt er at så mange av byens befolkning ikke er fornøyd med sitt bysentrum som handelssted, sier Ingebrigtsen.

Tromsø scorer lavere enn eksempelvis Bodø, Narvik, Alta og Svolvær.

Jekta har rammet sentrum

– Jeg tror at den viktigste årsaken er at vi har Jekta og handelsparken på Langnes. Det har ført til at mange av butikkene som var med på å skape liv og røre før nå er flyttet dit, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier at Jekta og Langnes er kommet for å bli – det går ikke an å snu utviklingen. Men han etterlyser en politisk vilje til å skape ny boost i sentrum – og har et ønske til byens partier.

Etterlyser aktiv plan

– Det er på tide å sette seg ned og lage en skap plan for hvordan vi skal utvikle sentrum, sier han.

I en slik plan må man finne måter for å tilrettelegge for dem som ønsker å søke seg til sentrum.

– Det handler om parkering, tilgjengelighet med buss, og ikke minst ha et tilbud for barn og unge, sier han.

Best på kultur og opplevelser

Tromsø scorer imidlertid høyest av alle de ti byene på parameteren «kultur og opplevelse». Der er Tromsø til og med foretrukket av Bodø-væringene – som mener at Tromsø er en langt mer attraktiv kultur-, uteliv-, konsert- og opplevelsesby enn nordlandshovedstaden.

– En annen ting som er spesielt for Tromsø er at en ganske stor del av byens befolkning etterlyser tak over deler av sentrum – og det er ikke fordi Bodø har Glasshuset. Jeg tror det handler om at man er lei av å gå og fryse i Balsfjord-vind hele vinteren, sier Ingebrigtsen.