Den siktede samfunnstoppens anke ble forkastet:

– Han hadde håpet å bli løslatt

Mannens forsvarer opplyser at de er skuffet over lagmannsrettens kjennelse.

Skuffet: Ulf E. Hansen forsvarer den siktede samfunnstoppen som nå må belage seg på flere uker i varetakt. Det er ingen av dem fornøyd med.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Den siktedes forsvarer, Ulf E. Hansen, har konferert med sin klient i ettermiddag, etter det ble kjent at lagmannsretten forkaster anken om ytterlige fire uker med varetektsfengsling.