Venstre lar seg ikke stresse av partiutmeldinger eller manglende jernbane

Samtlige av Venstres toppkandidater i Tromsø er godt fornøyd med gjennomslaget partiet har fått i regjeringsforhandlingene.

SAMSTEMTE: Irene Dahl, fylkesleder for Venstre, samt kommunestyrerepresentantene Jonas Stein (til venstre) og Morten Skandfer stiller seg bak partiets regjeringssamarbeid med Frp. 

nyheter

Å være støtteparti for Frp fikk flere venstrefolk til å holde seg for nesen i den forrige regjeringsperioden. Når Venstre nå går i regjering med Frp, har det fått flere Venstre-politikere til å melde seg ut eller vurdere utmelding av partiet.

Melder seg ikke ut

De to venstrepolitikerne i kommunestyret, Jonas Stein og Morten Skandfer, stiller seg bak beslutningen om å gå inn i regjering med Høyre og Frp.

Slik er det også for fylkesleder i Venstre, Irene Dahl. Hun vil trolig overta Steins plass i kommunestyret når han går i permisjon til sommeren. Som fylkesleder i Troms var hun med da sentralstyret godkjente regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.

– Medlemskap i politisk parti er en alvorlig og viktig sak. Jeg har respekt for de personlige valgene som medlemmene tar, sier Dahl.

Morten Skandfer 

 

Skandfer vil heller ikke kritisere de som synes regjeringsmakt med Frp er uspiselig.

– Det er en ærlig sak. Det er synd og vanskelig for dem det gjelder. Jeg respekterer valget.

– Fått valuta for stemmen

Også Stein er forsiktig med å kritisere andres valg, men minner samtidig om at kompromisser er politikkens natur.

– Om man bare skal hevde sitt eget primærstandpunkt hele tiden om hva den ideelle løsning ville være, kan man bli med i en ideell organisasjon eller en tenketank. Vi bør være villige til å snakke med og inngå kompromiss med andre demokratiske partier når de åpenbart er villige til å gjøre det med Venstre, sier Stein, som selv satt i "byregjering" sammen med Høyre og Frp i Tromsø fra 2011–2015.

Da var det Høyre som var det samlende partiet. Det er det også nå. Venstre, Frp og KrF har sammen med Høyre pekt på Erna Solberg som statsminister før og etter valget.

Jonas Stein 

– Da må man sørge for å få maksimert nytten. De som har stemt Venstre har fått svært god valuta for stemmen sin, hevder Stein.

– Stort gjennomslag

Nettopp Venstres politiske gjennomslag i flere av sine kjernesaker trekkes fram av de lokale tromsøpolitikerne. Gjennomslagene som smaker best er ifølge Irene Dahl verningen av Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning ut regjeringsperioden.

– Vi ønsker et varig vern. Samtidig kunne alternativet uten oss i regjering blitt igangsatt konsekvensutredning. Da er jeg godt fornøyd med kompromisset om å vern i fire år, sier Dahl.

Andre gjennomslag som trekkes fram av lokalpolitikerne er styrket innsats mot marin forsøpling, gratis SFO til barn i familier med lav inntekt, tredeling av foreldrepermisjon og avvikling av pelsdyrnæringen.

Trygg på Tromsbane

En av Morten Skandfers fanesaker i stortingsvalgkampen var jernbaneutbygging i Nord-Norge med påkobling til banenettet i Finland. Dette konkrete prosjektet er ikke nevnt i regjeringserklæringen.

– Jeg blir ikke nervøs av at jernbane i nord er utelatt. Erklæringen er ganske generell og sier mer om prinsipper som grønn transport og ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP), sier Skandfer.

Nord-Norgebanen er inne i NTP. Denne måneden startet utredningen av jernbane fra Fauske til Tromsø.

– Nå er det lagt inn at enkeltstrekninger skal utredes i tillegg til hele banen, noe som er godt nytt, sier Skandfer.