Vil at kommunen skal handle lokalt

To Ap-politikere vil utrede hvorvidt kommunen kan slippe unna sentrale innkjøpsavtaler og isteden handle lokalt i distriktene.

SLITER: Coop Marked på Lakselvbukt sliter med inntjeningen. Nå vil to Ap-politiker ha nye kommunale innkjøpsregler slik at bo- og servicesenteret kan handle der.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

nyheter

Det er kommunestyrerepresentantene Mari-Ann Benonisen og Roar Winther som har levert et såkalt privatforslag med bakgrunn i at kommunen i dag har et innkjøpsreglement som hindrer kommunale enheter i å handle utenfor sentrale avtaler når de samlede beløpene overstiger en viss sum.

De peker blant annet på bo- og servicesenteret på Lakselvbukt – som handler for cirka 150.000 kroner i året – og som må få matvarer levert fra Tromsø – syv mil én vei – istedenfor å kunne handle de samme varene i Coop-butikken 100 meter unna.

Samtidig betales det ut offentlig støtte til distriktsbutikkene for at disse skal holde åpent.

De to politikerne mener at en omgåelse av sentrale avtaler ville være både en miljøgevinst og en styrking av økonomien til de lokale butikkene.

De viser til lignende praksis i Stavanger – der kommunale enheter selv kan avgjøre om de vil handle lokalt eller ei når beløpende ikke overstiger 200.000 kroner.