Må slukkes eller fjernes

nyheter

Byggesakssjef Sissel Henriksen pålegger Elisabeth Senteret Holding AS at et lysende veggskilt med teksten «ACTIC Svømmehall Treningssenter» enten må slukkes eller fjernes.

Dersom det ikke skjer innen tre uker varsler kommunen engangstvangsmulkt på 30.000 kroner og døgnmulkt på 1.500 kroner.

Kommunen mener skiltet er ulovlig satt opp da det ikke er søkt om tillatelse, og at det er til sjenanse for naboer. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.