Hektisk aktivitet i tingretten i fjor

Stor økning i antall straffesaker

Nord-Troms tingrett har lagt bak seg nok et år med kraftig økning av innkomne straffesaker.

MYE Å GJØRE: Sorenskriver Unni Sandbukt mener årene som kommer vil bli svært utfordrende for Nord-Troms tingrett. Det sørger stadig flere innkomne saker for, i en tid hvor budsjettet kuttes.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

– Vi har rett og slett ikke noe godt svar på økningen. Vi har spurt politidistriktet, og heller ikke de har noen spesielt god forklaring på hvorfor det produseres så mange flere straffesaker. Det vi derimot vet, er at Tromsø er blant byene som vokser mest i landet. Det er en by med høyt aktivitetsnivå, sier sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms tingrett til iTromsø.

Mens tingretten mottok 357 straffesaker i 2015, var de tilsvarende tallene for 2016 og 2017 henholdsvis 416 og 471 saker.

Det tilsvarer en økning på hele 32 prosent på to år. Kun et par andre av landets 63 tingretter kan vise til tilsvarende økning.Mye vold og sex

Ifølge sorenskriver Sandbukt preges straffesakene i Nord-Troms tingrett spesielt av mange volds- og seksuallovbrudd.

Samtidig er det lite eller ingenting som tyder på at politiets terskel for å gå i retten med straffesaker er blitt lavere: Nord-Troms tingrett opplever nemlig en enda større prosentvis økning av de større og tyngre straffesakene isolert sett – saker med strafferamme over seks år.


 

– Dessuten øker antallet rettsmøtetimer, altså den tiden som brukes på sakene i retten, påpeker nestleder ved Nord-Troms tingrett, tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen.

Flere saker, mindre penger

Også i de sivile sakene opplevde Nord-Troms tingrett i fjor vekst i innkomne saker sammenlignet med 2016. Og mens det blir flere og flere saker for Nord-Troms tingrett, er de økonomiske ressursene blitt mindre.

– Vi hadde betydelig mer å gjøre i 2017 enn i 2016. Dersom denne utviklingen fortsetter, står vi overfor en stor utfordring. Jeg ønsker ikke at vi skal fremstå som noen "sutre-domstol", men i realiteten har vi opplevd å få inndratt cirka 1 million kroner. Vi går med andre ord inn i 2018 med flere saker, men med færre ansatte. Vi føler oss som en lite byråkratisk domstol, samtidig som vi er pålagt å behandle sakene for domstolen på en spesiell måte. Vi er i beit for områder å kunne kutte ressurser, sier sorenskriver Sandbukt.


Nord-Troms tingrett
  • Førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme.
  • Rettskretsen omfatter de nordlige kommunene i Troms samt Svalbard, med totalt rundt 100.000 mennesker.
  • Tingretten består av 28 ansatte.
  • Domstolens faste kontorsted er Tromsø, hvor de fleste rettssaker også holdes.
 

Må bruke lengre tid

– Opplever du at det er fare for rettssikkerheten?

– Jeg vil ikke ta så store ord i bruk. Vi vil fortsette å behandle sakene slik de skal behandles. Men hvis utviklingen vi har sett de siste årene fortsetter i 2018 og 2019, så vil det ta lengre tid å behandle dem.

Nord-Troms tingrett ligger i dag omtrent på de fastsatt måltallene for saksbehandlingstid av både straffesaker og sivile saker, som er henholdsvis 90 og 180 dager.

Ifølge sorenskriver Unni Sandbukt jobbet tingretten i fjor med å opprette en aktørportal der målet er at partene i retten skal kunne kommunisere digitalt med hverandre. Nord-Troms tingrett har også vært prøvedomstol for lyd- og bildeopptak i retten. Begge ordninger er ledd i domstolenes forsøk på å effektivisere saksavvikling og rettsmøter.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter