Avsluttet stor leteaksjon etter mayday-signal uten funn

Leteaksjonen har pågått siden klokka 16.15 tirsdag ettermiddag og ble offisielt avslutter 19.15 uten funn.

Akkurat nå: Her ser du skipstrafikken rundt Tromsø i sanntid. Hold musepeker over eller trykk på skipene i kartet for mer info.

nyheter

Aksjonen ble igangsatt etter at et fartøy midt i Grøtsundet, rett nord for Tromsø, hørte to mayday-rop over radioen og siden varslet Kystradio Nord og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

– Kystradio Nord sendt ut varsel til alle båter i området og KV Heimdal, som lå i Tromsø, ble bedt av oss om å være med som koordinator. Vi har også flere redningsskøyter og den generelle trafikken i området med i søket rundt Grøtsundet og omkringliggende fjorder, sier redningsleder Thor-Eirik Torkildsen ved HRS til iTromsø klokka 18.35.

Kun én båt hørte signalet

Torkildsen sier at det kun er det ene fartøyet som plukket opp signalet.

– Grunnen til at vi nå avslutter søket er en samlet vurdering basert på informasjonen vi har. Størrelsen på båten som oppfattet mayday-ropet gjør området begrenset, og ressurstilgangen vår og innsatsen som er lagt ned i søket i hele området uten funn, gjør at det ikke er noen grunn til å fortsette, sier Torkildsen rundt klokka 19.20.

Utelukker ikke spøk

Hovedredningssentralen Nord-Norge melder på Twitter at de håper dette ikke er et tilfelle hvor noen har misbrukt mayday-begrepet.

– Vi kan ikke se bort ifra at dette kan ha vært en spøk. Det hadde i så fall dessverre ikke vært første gang og neppe siste gang noe slikt skjer. Vi vil bare understreke at mayday-begrepet ikke er noe man skal misbruke, sier Torkildsen.