Slik vil kommunen prioritere penger til idrettshaller og snøkanoner

Da søknadsfristen for tippemidler gikk ut i forrige uke hadde kommet inn i alt 20 søknader på til sammen 95,2 millioner kroner.

TROMSØBADET: Kommunen har søkt om nesten 66 mill. kroner i tippemidler til bassenger, stupetårn og klatrevegg i det nye badeanlegget på Templarheimen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Kommunen har nå laget en prioriteringsliste der man har rangert prosjektene som man mener bør få forrang.

I formannskapsmøtet i neste uke skal politikerne vedta om de støtter administrasjonens forslag til toppliste.

Tromsøbadet øverst

Øverst på lista finner vi kommunens eget prosjekt Tromsøbadet. Der har kommunen søkt om 65,7 millioner kroner.

Søknaden inneholder opplæringsbasseng, stupetårn, 50-metersbasseng og klatrehall.

Nummer to på kommunens prioriteringsliste er fotball- og turnhaller på TUIL Arena i Tromsdalen. Der har TUIL søkt om til sammen 15,4 millioner kroner.

Ishavskysten Friluftsråd kommer på tredjeplass – rådet har søkt om en knapp million kroner til å lage en turkartspakke for Tromsø kommune.

Vil ha penger til Alpinparken

Tromsø kommune søker også om penger for å få dekket kjøpet av Tromsø Alpinpark, samt investeringer i snøproduksjonsanlegg i Kroken. Søknadssummen er på 2,5 millioner kroner.

SNØKANONER: Kommunen har også søkt om 2,5 millioner kroner til kjøpet av alpinanlegget i Kroken, samt snøkanonutstyret der. 

Av andre søknadstiltak kan man nevne nytt kunstgress i Polarhallen, oppgradering av skistadion på Templarheimen, samt ny flerbrukshall på Sommerlyst skole.

Søknadsbeløpet totalt er som sagt på 95,2 millioner kroner, men det er svært usannsynlig at Tromsø blir tildelt et så stort beløp.

Fylket avgjør tildelingene

I 2017 fikk prosjekter i kommunen utbetalt i underkant av 27 millioner kroner. Det ble betegnet som et «rekordbeløp».

Tippemidler deles ut fylkesvis, og det er fylkesrådet som endelig avgjør en prioritering for hele Troms som vil legge føringer på hvor mye penger Tromsø kan regne med.